La urgència de viure l’Evangeli

(Diumenge, 04/03/2012)

A tota la diòcesi de Barcelona estem aprofitant aquesta Quaresma per tal que sigui un temps fort d’evangelització i de conversió. Recordem que la “Missió Metròpolis” no es limita a la ciutat, sinó que desitgem que en major o menor intensitat es visqui en les parròquies, comunitats i institucions de la diòcesi.

Com ja deia en la meva carta pastoral Nova evangelització i solidaritat, aquesta “Missió Metròpolis” encaixa perfectament en el nostre Pla Pastoral centrat en l’evangelització. Per això demano a tots –sacerdots, diaques, religiosos, laics i laiques- que vulgueu participar tant com pugueu en aquestes realitzacions pastorals per ajudar a redescobrir la urgència de viure l’Evangeli i fer-lo conèixer als batejats que s’han allunyat de l’Església i també a aquells que no coneixen Crist. 

Es vol donar molta importància a l’anunci de la Paraula de Déu. Aquesta estarà present en els diversos actes previstos, preparats per una comissió i el seu treball es coordina amb el Consell Episcopal i les Delegacions diocesanes més directament relacionades.  

Per tal de donar el relleu necessari a la Paraula de Déu s’ha concretat un acte que consistirà en la lectura pública de l’Evangeli de sant Marc per part de personalitats de la cultura, dels mitjans de comunicació i de l’esport. Això es farà aquest mateix diumenge, a les sis de la tarda, al Palau de la Música, amb assistència de representants de les parròquies i altres realitats eclesials de la diòcesi. Serà una acció puntual, però que pot ser inspiradora d’iniciatives semblants per a l’anunci de Jesucrist als homes i les dones d’avui.

En aquest sentit, hem preparat una edició en català i en castellà de l’Evangeli segons sant Marc –el que es llegeix sobretot durant l’actual any litúrgic-, per tal que les parròquies, comunitats, moviments i escoles d’Església els puguin donar als seus membres perquè aquests els lliurin a algunes persones conegudes amb una actitud evangelitzadora, per parlar de Jesús o proposar-los un encontre personal amb Crist.

 Amb aquest acte d’avui no cerquem l’espectacularitat o els reclams mediàtics, sinó que  tots els diocesans aprofitem la Quaresma perquè sigui un temps fort d’evangelització i de conversió. Tot el nostre treball pastoral ha de ser molt evangelitzador i hem d’estar sempre disposats a anunciar Jesús als qui no el coneixen.

Cal posar en relleu el que l’Església ha fet i ha de fer: evangelitzar i fer-ho amb l’esperit de la nova evangelització, coneixent la realitat de la nostra societat, discernint els reptes d’avui i trobant els camins més adequats per oferir als homes i les dones, als nois i les noies del nostre temps la persona de Jesús i el seu Evangeli.

  Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO