La pregària i el treball per la unitat

(Diumenge, 18/01/2015)

Iniciem avui la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. Aquest octavari comença sempre el 18 de gener i s’acaba el dia 25, festa de la Conversió de Sant Pau. Enguany queda emmarcat en dos diumenges i té com a lema unes breus paraules del diàleg de Jesús amb la dona samaritana prop del pou de Jacob: “Jesús li diu: Dóna’m aigua” (Jn 4,7). Cada any es difonen àmpliament unes reflexions i pregàries aprovades pel Consell Ecumènic de les Esglésies i per l’Església catòlica, que aquest any han preparat els cristians del Brasil.

Aquest episodi evangèlic de la dona samaritana era molt estimat per la gran santa i mística Teresa de Jesús. Per això, em sembla que també vincula d’alguna manera aquesta Setmana de Pregària per la Unitat amb el record del Jubileu Teresià que estem celebrant aquest any amb motiu del cinquè centenari del naixement de la gran doctora de l’Església nascuda a Àvila.

Aquests dies ressonen profundament en el nostre cor les paraules de la pregària de Jesús en el Cenacle: “Que tots siguin u, com tu, Pare, estàs en mi i jo en tu, que també ells estiguin en nosaltres, perquè el món cregui que tu m’has enviat”.

En el Concili Vaticà II, l’Església catòlica es va comprometre a treballar per la unitat de tots els creients en Crist “en la professió d’una sola fe, en la celebració comuna del culte i en la concòrdia fraterna de la família dels fills de Déu”.

Des de llavors s’ha avançat força. S’han de reconèixer com un signe d’esperança els passos que s’han fet i s’estan fent en el camí ecumènic. N’esmento dos exemples.

  El dia 31 d’octubre de 1999, representants de l’Església catòlica i de la Federació Mundial Luterana van firmar, a Augsburg, la “Declaració comuna sobre la justificació”, que fou un dels temes centrals en la crisi que portà a la ruptura de la unitat en temps de Luter. Els bisbes del Sínode especial per a Europa, en el seu missatge final, reconeixien amb goig que, després de quatre segles, s’havia arribat a un consens sobre algunes veritats fonamentals entorn del tema de la justificació.

Els darrers dies del passat mes de novembre, el papa Francesc va fer un breu viatge a Turquia, sobretot per reunir-se amb el patriarca ecumènic de Constantinoble Bartomeu I, i va reafirmar la seva voluntat de posar tots els mitjans necessaris per superar un trencament de la unitat entre catòlics i ortodoxos que ha durat gairebé un mil·lenni, cosa que ens situa davant una gran esperança de refer en aquest cas la unitat volguda per Crist.

 † Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona