La Pasqua de l’Esperit Sant

image

(Diumenge, 12/06/2011)

Celebrem la Pentecosta, la culminació de la Pasqua, amb el do de l’Esperit Sant. El do de l’Esperit Sant és fruit de la resurrecció del Senyor. Per això, la Pentecosta és la culminació i com la maduració de la Pasqua, realitat expressada popularment –però de manera molt profunda- dient que és la Pasqua granada.

El do de l’Esperit Sant i la resurrecció de Jesús no es poden separar. L’Esperit Sant ens ha estat donat per a la nova presència de Déu entre nosaltres. És per l’Esperit Sant que el Crist viu enmig nostre i en cada un de nosaltres. És per l’Esperit Sant que podem estimar. És per l’Esperit Sant que podem veure el Senyor –veure amb els ulls de la fe. És per l’Esperit Sant que podem acollir la persona del Crist ressuscitat en l’Església reunida, en l’Escriptura proclamada com a Paraula viva i eficaç, en els sagraments, en la vida, en les persones –sobretot en els més pobres- i en els mateixos esdeveniments de la nostra vida personal o de la nostra vida col·lectiva. És per l’Esperit Sant que podem passar a l’acció i donar la vida pels altres, a imitació del Crist, oberts a l’esperança del Regne de Déu.

Té una profunda coherència que s’hagi situat en la festa de Pentecosta la jornada sobre l’apostolat seglar. Tots els membres del Poble de Déu estem cridats a realitzar l’única missió de l’Església, que consisteix en l’evangelització, és a dir, a donar testimoniatge del Crist amb fets i amb paraules. Així, doncs, tots els batejats –preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques- tenim aquesta vocació eclesial i hem de col·laborar intensament en la pastoral evangelitzadora de la nostra Església diocesana de Barcelona.

L’evangelització del nostre país no es pot realitzar avui sense la col·laboració dels laics. Això exigeix per part dels pastors una obertura de mentalitat més gran perquè entenguin i acullin el ser i el fer del laic en l’Església, que és també alhora deixeble i missioner de Jesucrist.

En aquest context, en aquesta Pasqua de l’Esperit Sant, miro amb molta esperança l’enfortiment d’associacions cristianes, de moviments apostòlics, d’itineraris de formació cristiana, de comunitats cristianes i de nous moviments i noves comunitats. Tots aquests fets, com ens ha dit el Papa Benet XVI, són un  signe esperançador.

La meva pregària i el meu desig és que totes aquestes realitats ajudin a fer que molts batejats assumeixin amb major responsabilitat la seva identitat cristiana i col·laborin més activament en la pastoral evangelitzadora.

Amb aquest mateix objectiu, recentment he adreçat una carta a tots els estaments i les institucions de la diòcesi –sobretot als consells pastorals de les parròquies, arxiprestats i al Consell Pastoral Diocesà-  en què els demano que vulguin fer una valoració de l’aplicació del Pla Pastoral Diocesà que ara arriba a la seva conclusió, el qual ja al títol manifestava aquesta preocupació evangelitzadora: “Anuncieu a tothom l’Evangeli”. La necessitat urgent de fer un treball molt evangelitzador demana la preparació del nou Pla Pastoral Diocesà i per això mateix he decidit fer aquesta consulta sobre els objectius que el nou Pla Pastoral hauria de tenir. Ja des d’ara agraeixo la col·laboració de tots, perquè cal que els objectius pastorals per als propers anys siguin fruit d’una àmplia aportació i d’un ampli consens de tots els estaments de la diòcesi.

  Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO