La “Missió Metròpolis”, una experiència d’evangelització

(Diumenge, 26/02/2012)

La Quaresma és un temps de preparació per a la Pasqua i un temps d’aprofundiment i d’examen en la fe per als creients. També és un temps de missió, és a dir, de proposta de la fe i d’invitació a revitalitzar-la per part d’aquells cristians que s’han refredat o s’han allunyat d’ella, de l’Església o de la pràctica religiosa. Per suposat, que aquesta proposta de fe convé fer-la en un clima d’humilitat i cordialitat, no pas com una ocasió de fer judicis o retrets. L’Església vol ser una comunitat missionera i oberta, i això convé que es manifesti en totes les seves iniciatives.

Valgui aquest pròleg d’intencions i de propòsits per dir com volem que es realitzi la “Missió Metròpolis”, que durant aquesta Quaresma es farà de forma simultània a dotze grans ciutats europees, entre elles Barcelona. Recordem que també se celebrarà a Budapest, Brussel·les, Dublín, Frankfurt, Lisboa, Liverpool, París, Torí, Varsòvia, Viena i Zàgreb. Promou aquesta iniciativa el Pontifici Consell per a la Nova Evangelització, que presideix el teòleg i arquebisbe Mons. Salvatore Fisichella. Com es recordarà, aquest organisme és nou i ha estat creat per Benet XVI, que viu intensament la preocupació per la proposta de la fe cristiana als homes d’avui.

L’anomenada “nova evangelització” no es altra cosa que la proposta de la fe de sempre tenint en compte les condicions i les necessitats de l’home d’avui. Cal pensar que presentar la fe cristiana és sobretot presentar Jesucrist, perquè –com ha dit el Sant Pare en la seva primera carta encíclica- “no es comença a ser cristià per una decisió ètica o una gran idea, sinó per la trobada amb un esdeveniment, amb una Persona, que dóna un nou horitzó a la vida i, amb això, una orientació decisiva”. Els cristians sempre –i avui especialment- ens hem de plantejar quin testimoni hem de donar de Jesucrist al món, perquè creiem que la seva persona i el seu missatge són un gran bé per a les persones i per a les mateixes societats.

Benet XVI, en aquest sentit, ha proposat a tota l’Església dues iniciatives. La primera ha estat convocar un “Any de la fe”, que començarà l’11 d’octubre d’enguany, en el cinquantè aniversari de l’obertura del Concili Vaticà II, i acabarà en la solemnitat de Jesucrist, Rei de l’Univers, el 24 de novembre de 2013. La segona iniciativa ha estat la convocatòria de l’assemblea del Sínode dels Bisbes, que es reunirà a Roma durant el proper octubre i que té com a tema “La nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana”. Serà una bona ocasió, com ha dit el Sant Pare, per introduir tota l’Església en un temps d’especial reflexió i de redescoberta de la fe.

En aquest context eclesial s’inscriu la “Missió Metròpolis” que tindrem a Barcelona. Els arquebisbes de les dotze ciutats que la celebrarem ens vàrem reunir per primera vegada el dia 11 de juliol de 2011 i ens hem tornat a reunir el passat 9 de gener per intercanviar reflexions i coordinar la millor manera de portar a bon terme aquesta iniciativa.

En aquesta comunicació desitjo sobretot expressar l’esperit que ens mou a l’hora de fer aquesta Missió. Aspira a proposar la fe, no a imposar-la. No ens mouen afanys proselitistes, però sí el de donar un convençut testimoni en un clima de diàleg i de respecte a les opcions de les persones. Amb aquests propòsits l’hem preparat i, ja des d’ara, la volem oferir, amb esperit fraternal, a totes les persones a qui pugui interessar.

Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO