La família, prioritat per a l’Església

image

(Diumenge, 28/08/2011)              

Hi ha diversos indicis que indiquen que la defensa i el servei a la família esdevindran objectius prioritaris en el futur immediat de la vida de l’Església. Un d’aquestes indicis és el que va dir el Sant Pare en el seu recent viatge a Croàcia, els dies 4 i 5 del passat mes de juny. També ha començat ja el compte enrere per a la propera Trobada Mundial de les Famílies, una iniciativa de Joan Pau II que s’ha celebrat a diverses ciutats i que el  2012 tindrà lloc a Milà del 29 de maig al 3 de juny. Els dos darrers dies, Benet XVI presidirà els actes culminants de la Trobada. El lema d’aquesta edició serà “La família, el treball i la festa”.

Aquesta prioritat de la família per a l’Església no pot sorprendre ningú, perquè la família, fonamentada en el matrimoni entre un home i una dona, és una institució molt important per al bé de les persones. El Concili Vaticà II afirma que “el benestar de la persona i de la societat humana i cristiana va estretament unit a la bona situació de la comunitat conjugal i familiar”. Això significa que la bona salut de les famílies és molt necessària per a la realització de les persones dels esposos i especialment dels fills.

No hi ha dubte que actualment hi ha molts factors, en la societat en general i en la nostra en particular, que fan difícil l’harmonia i l’estabilitat de les famílies.

La família tindrà bona salut si la societat descobreix els valors imprescindibles per tal que l’home i la dona, en la unió matrimonial i familiar, realitzin plenament la seva dignitat com a persones. I el primer d’aquests valors és el veritable amor conjugal entès com una entrega mútua dels esposos, un amor per sempre, amarat de fidelitat i obert a la vida, a fi de construir una família com a íntima comunitat de vida i d’amor.

L’amor que l’Església té a les persones i a la societat la porta a defensar amb energia la identitat del matrimoni i de la família. En aquesta missió han excel·lit els darrers Sants Pares, sobretot Joan Pau II i Benet XVI.

Joan Pau II, fa trenta anys, va posar ja la defensa i la promoció de la família entre les tasques prioritàries de l’Església amb la publicació de l’exhortació apostòlica Familiaris consortio.

De Benet XVI voldria recordar que, durant la seva visita a Barcelona per a la dedicació del temple de la Sagrada Família, va defensar la necessitat d’ajudar les famílies “amb adequades mesures econòmiques i socials perquè la dona trobi en la llar i en el treball la seva plena realització; perquè l’home i la dona que contreuen matrimoni i formen una família siguin decididament recolzats per l’Estat; perquè es defensi la vida dels fills com a sagrada i inviolable des del moment de la seva concepció; perquè la natalitat sigui dignificada, valorada i recolzada jurídicament, socialment i legislativament”.

Per tot això, repeteixo que no pot sorprendre a ningú que l’Església s’oposi a totes les formes de negació de la vida humana i recolzi tot allò que pot ajudar a la institució familiar.

Com ens va dir també Benet XVI en la seva homilia, “els patrocinadors del temple de la Sagrada Família volien mostrar al món la bellesa de la família. Volien mostrar al món l’amor, el treball i el servei viscuts davant Déu, com els va viure la Sagrada Família de Natzaret”. El gran signe de la basílica de la Sagrada Família enmig de la nostra ciutat de Barcelona ha de ser un signe que ens comprometi a treballar per al bé de les nostres famílies.

   Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO