“La família, el treball i la festa”

(Diumenge, 27/05/2012)

A la ciutat de Milà hi haurà un esdeveniment molt important per a les famílies. Del 30 de maig al 3 de juny s’hi celebrarà la VII Trobada Mundial de les Famílies, que organitza el Pontifici Consell per a la Família. Hi participarà el Sant Pare Benet XVI .

Famílies de tot el món es reuniran aquests propers dies a Milà convocades pel Sant Pare amb una temàtica molt actual i vital: “La família, el treball i la festa”. És ben cert que el treball i la festa tenen molta relació amb la vida de la família i que hi ha una sèrie de problemes que tenen una especial relació amb la realitat actual del treball.

El treball està –hauria d’estar sempre- al servei de la persona i de la família. El treball permet obtenir els mitjans econòmics que les persones i les famílies necessiten per viure i satisfer les seves necessitats materials, culturals i socials. Tots coneixem la manca d’harmonia entre família i feina pel que fa als horaris laborals dels seus membres, i com això incideix molt negativament per poder-se trobar i conviure com cal per al bé de tots.

Però avui l’atur ha arribat al nostre país a un nombre alarmant de persones, que ja supera els cinc milions, amb greus conseqüències per a la persones i les famílies. Respecte dels fills joves, l’atur ha superat el 50 per cent. Això planteja gravíssims problemes per a la vida i la realització de les persones.

Seguint amb el lema de la trobada de Milà, la relació entre el bé i l’harmonia de la família és òbvia. La família necessita moments sovintejats en els quals es trobin junts tots els seus membres per mantenir i intensificar la comunitat de vida i amor que cal que tot matrimoni i tota família assoleixin. La festa és també perquè la família aplegada visqui el Dia del Senyor amb la celebració de la fe i el descans. Aquí hi té molta importància mantenir la festa laboral del diumenge, que a Europa especialment forma part de les nostres arrels cristianes i configura la nostra identitat. El descans dominical és, a més a més, un important factor del bé comú. Per això, davant la tendència a obrir els comerços també en diumenges i dies festius, no he dubtat a demanar que entre tots fem un esforç per salvar el diumenge, que era el títol d’una d’aquestes reflexions setmanals.

El Concili Vaticà II, iniciat a Roma ara fa cinquanta anys, ens va dir que el bé i la realització de les persones, de la societat i de la mateixa Església estan directament relacionats amb la salut de les famílies. Amb el bé i la realització de la família ens hi juguem molt.

Em plau recordar tot el que va dir Benet XVI a Barcelona, amb motiu de la seva visita a la nostra ciutat per dedicar el temple de la Sagrada Família, una obra emblemàtica i mundialment reconeguda per molts motius. Com ens va dir Benet XVI el 7 de novembre de 2010, “els patrocinadors d’aquest temple volien mostrar al món l’amor, el treball i el servei viscuts davant Déu, talment com els visqué la Sagrada Família de Natzaret”.

Invito, per tant, les nostres famílies a participar, si els és possible, a la trobada de Milà, i a seguir, a través de la nostra Delegació diocesana de Pastoral Familiar, els treballs i les conclusions de la trobada i especialment les orientacions que oferirà el Sant Pare a les famílies de tot el món. Si podeu assistir-hi, ens hi trobarem i compartirem el riquíssim ambient familiar que entre tots crearem.

  Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO