La beatificació de Pau VI

(Diumenge, 19/10/2014)

El passat 8 de juny, festa de la Pentecosta, el papa Francesc va fer públic el seu missatge per a la Jornada Mundial de les Missions –abreujada entre nosaltres amb el nom de “Domund”-, que s’escau aquest diumenge. És un missatge que té l’empremta molt personal del Sant Pare, que posa l’accent en la necessitat de viure i expressar l’alegria profunda que només prové del seguiment de Jesús. Per això el lema del “Domund” d’aquest any és: “Reneix l’alegria”.

Si hi ha un pensament que pot resumir aquest missatge em sembla que és aquesta frase del final del missatge: “No deixem que ens robin l’alegria de l’evangelització!” El Papa remarca amb força que encara hi ha moltes persones que no coneixen Jesús i que és urgent que tots els qui formem l’Església ens sentim cridats a participar en la seva missió, perquè tota l’Església és essencialment missionera.

“L’Església existeix per evangelitzar”, va escriure Pau VI, que serà beatificat avui, coincidint amb la clausura de l’Assemblea Extraordinària del Sínode dels Bisbes -una institució creada per ell en aplicació de les orientacions del Concili Vaticà II- que s’ha reunit aquests dies a Roma. El procés per portar el papa Montini als altars ha seguit el curs habitual en l’Església: Benet XVI, que segurament assistirà a la beatificació, va reconèixer les virtuts heroiques de Montini el 20 de desembre de 2012. Després d’això, calia el reconeixement d’un miracle per beatificar-lo, un itinerari que ha tingut una acceleració ulterior amb el pontificat del papa Francesc.

Llegint l’exhortació La joia de l’Evangeli, es veu clarament l’admiració del papa Francesc per Pau VI i de manera especial pel seu document sobre l’evangelització publicat l’any 1975 i titulat Evangelii nuntiandi, que és citat sovint en el document programàtic del Papa actual. És especialment proper al pensament de Pau VI aquest pensament que llegim en el número 27 de l’exhortació Evangelii gaudium: “Somio amb una opció missionera capaç de transformar-ho tot, per tal que els costums, els estils, el llenguatge, els horaris i tota l’estructura eclesial es converteixi en una vida adequada per a l’evangelització”.

Aquest és precisament el tema central del missatge de Francesc per a la jornada missional que s’escau avui. Francesc, el primer Papa que no va participar en el Concili Vaticà II, l’ha honorat declarant la santedat de tres predecessors seus que van promoure la celebració i l’aplicació del Concili: Joan XXIII, Joan Pau II i ara Pau VI. Donem gràcies a Déu per haver donat a l’Església aquests grans successors de sant Pere i pastors de l’Església universal. 

 † Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona