Juníper Serra, un gran missioner

(Diumenge, 23/08/2015)

Dintre d’un mes exactament, el 23 de setembre, el papa Francesc canonitzarà un gran missioner mallorquí: fra Juníper –Ginebró– Serra (1713-1784). Sant Joan Pau II el beatificà el 25 de setembre de 1988. Aquest franciscà esdevindrà el primer sant mallorquí, amb permís del beat Ramon Llull. Aquí és poc conegut, a diferència de als Estats Units, on és l’únic espanyol que té una estàtua en el National Statuary Hall, al Capitoli, on resideix el poder legislatiu dels Estats Units. Representa l’Estat de Califòrnia.

Precisament, el Papa el canonitzarà al National Shrine de Washington, basílica del santuari nacional de la Immaculada Concepció, en el marc del seu viatge als Estats Units. El Sant Pare ha volgut reconèixer així la gran feina d’evangelització que va fer aquest franciscà mallorquí a tot l’oest dels Estats Units. D’altra banda, el passat 2 de maig, el papa Francesc va voler celebrar una missa al Pontifici Col·legi Nord-americà de Roma, en una jornada de reflexió dedicada a recordar aquest beat franciscà nascut a Petra, Mallorca, el 1713, fundador de la missió de l’Alta Califòrnia.

És l’any 1749 quan vint missioners franciscans parteixen plens d’il·lusió cap al virregnat de la Nova Espanya, nom colonial de Mèxic. El grup arriba al port de Veracruz els primers dies de desembre. Un dels membres del grup és Juníper Serra, que té 36 anys. Els primers nou anys es dedica a predicar l’Evangeli als indígenes de Santiago Xalpan, a Querétano. Amb la doctrina cristiana els ensenya els coneixements bàsics d’agricultura i ramaderia.

Després de l’expulsió dels jesuïtes que vivien a Nova Espanya, el mallorquí rep l’ordre de posar-se al capdavant d’un grup de setze missioners que atendrà la població indígena i europea de les Califòrnies. La primera fundació espanyola fou la missió de San Diego de Alcalà, seguida per nou missions més impulsades per Serra. Aquí va donar la veritable mesura de colonitzador i missioner. Quan arribaven a un lloc convenient aixecaven una capella, unes cabanes per a residència dels frares i un petit fortí protector contra possibles atacs. Acollien els indígenes que s’aproximaven moguts per la curiositat i, quan s’havien guanyat la seva confiança, els convidaven a establir-se en les proximitats de la missió.

El 1784 fra Juníper Serra mor a la Missió de Sant Carles Borromeu, a Monterrey, Califòrnia. A la basílica d’aquesta missió descansen les despulles de qui està considerat el fundador de Califòrnia. A l’Alta Califòrnia el seu èxit fou enorme, ja que va crear vint-i-quatre noves missions. Va ser criticat, però la seva santedat es manifestà en defensar els indígenes de les ambicions de soldats, colons i representants dels poders polítics. Quan arribava a un nou indret, plantava la creu i treballava per fer justícia als pobres i els humils. Els seus mitjans eren escassos, però la seva fe era molt gran. Per això aquelles missions inicials creades pel nou sant mallorquí creixerien fins convertir-se en ciutats importants com Los Ángeles, San Francisco, San Diego o Sacramento. 

 † Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona