Informació econòmica addicional 2015

Com es fa cada any en les jornades de Germanor, l’Arquebisbat de Barcelona publica en el Full Dominical de Novembre els comptes de l’any anterior, donant també compliment al disposat en la Llei 19/2013 de 9 de desembre (Llei de Transparència). En aquest sentit, el detall de les subvencions rebudes de les Administracions Públiques per l’Arquebisbat consta a continuació. Afegir que l’Arquebisbat manté Convenis i Contractes amb les diferents Administracions que fonamentalment tenen per objecte prestacions assistencials i actuacions de rehabilitació del patrimoni monumental i històric.

Objecte20152014
Programa de rehabilitació Romànic Obert90.000 €
Conservació obra artística Capella dels Dolors334.963 €
Rehabilitació Sant Martí de Provençals142.313 €
Total rebut per l’Administració Pública477.276 €90.000 €
Total rebut d’altres69.354 €772 €