Homilia del Cardenal en la Solemnitat de l’Ascensió

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en la Missa per als col·laboradors del Fons Comú Diocesà. Basílica de la Sagrada Família, 1 de juny de 2014.

Ens hem aplegat en la nostra bellíssima basílica de la Sagrada Família per celebrar l’Eucaristia en aquest diumenge, dia del Senyor. Els cristians no podem viure el diumenge sense la celebració de l’Eucaristia. Per això, des de l’inici de l’Església, els cristians ens reunim per commemorar la mort i la resurrecció de Jesucrist. Estem obeint –com cada diumenge- el que Jesús ens va manar aquell Dijous Sant al Cenacle de Jerusalem en instituir l’Eucaristia: “feu això en memòria meva”. Estem reunits per fer allò que el Senyor va fer: l’Eucaristia. Avui celebrem amb goig la solemnitat de l’Ascensió del Senyor.

Amb l’Eucaristia donem gràcies a Déu per haver-nos incorporat pel baptisme a l’Església que Ell va fundar en la creu del Calvari en traspassar una llança del soldat el seu cor i brollar aigua i sang, que simbolitzen el sagrament del baptisme i el sagrament de l’eucaristia.

Amb agraïment us he invitat a participar en aquesta Eucaristia a tots els qui col·laboreu econòmicament amb el Fons Comú Diocesà de l’arxidiòcesi, a tots els membres dels Consells d’Economia parroquials, arxiprestals i diocesà. La meva invitació és per agrair-vos la vostra generosa col·laboració que fa possible que l’Església arxidiocesana de Barcelona pugui realitzar la seva activitat pastoral i l’atenció als necessitats. Que Déu us ho pagui!

Tota l’activitat pastoral de les parròquies, comunitats, moviments i de la diòcesi com a tal necessita mitjans materials per l’anunci de la Paraula de Déu, la catequesi, la celebració de la fe, l’atenció a la joventut i als qui es preparen per celebrar el sagrament del matrimoni, la cura dels malalts, la construcció de noves esglésies, etc

L’Església realitzant les obres de misericòrdia corporals i espirituals està fent un servei molt preuat als homes i dones de la nostra societat. Aquestes obres de misericòrdia són expressió de la misericòrdia i de l’amor que Déu té per tot home i tota dona de la humanitat. L’Església està realitzant un treball molt necessari i molt urgent en bé de les persones, famílies, institucions i de la mateixa societat. En relació a les necessitats materials, Càritas, parròquies i realitats d’Església en aquests moments de crisi econòmica estem ajudant a moltíssimes persones i famílies del nostre país on la pobresa es va fent cada dia més intensa, més extensa, més propera i més crònica.

A la vegada, com ens diu Jesús, l’home i la dona no viuen només de pa, sinó també de tota paraula que surt de la boca de Déu. L’Església diocesana de Barcelona amb tots els seus membres, està fent un treball d’anunci de Jesucrist per tal que els homes i dones, els joves, puguin tenir un encontre personal amb el Senyor i esdevinguin cristians. L’anunci de l’Evangeli i la celebració de la fe, juntament amb l’ajuda fraterna són les tres activitats constitucionals de l’Església de Jesucrist.

Celebrem avui la solemnitat de l’Ascensió de Jesús al cel. La Paraula de Déu que hem escoltat ens ha parlat d’aquest misteri de la vida de Jesús, i ens recorda l’encàrrec que el Senyor donà als deixebles i a tots nosaltres: “Aneu a convertir tots els pobles, batejant-los en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant”. Tots els batejats som missioners, evangelitzadors. Jesús compte amb nosaltres perquè aquí i arreu l’anunciem als nostres germans amb el testimoniatge de la nostra vida i amb les nostres paraules. Aquest joiós encàrrec que Jesús ens ha donat és una manifestació de la confiança que ell ens té. A la llum d’aquest encàrrec hem proposat el primer objectiu del Pla Pastoral de la nostra arxidiòcesi: “Donar a conèixer Jesús a aquells que no el coneixen”. Realitzar aquest encàrrec que ens fa el Senyor ens dóna joia, com ens diu el Papa Francesc, en el seu últim document titulat: “La joia de l’Evangeli”; és l’alegria de l’evangelització.

Ser testigos de Jesús resucitado y cumplir con el encargo que nos confía el Señor, no es tarea fácil en medio de nuestra sociedad secularizada. Pero en el evangelio que hemos escuchado, Jesús nos ha dicho: “Yo estaré con vosotros cada día hasta el fin del mundo”. No estamos solos. La ascensión de Jesús al cielo no significa que nos haya abandonado. Está con nosotros con su Palabra, su Cuerpo y su Sangre y con los restantes sacramentos. Él nos ayudará para que cada uno en su propio ambiente evangelice.

La Iglesia para realizar la misión de evangelizar, de anunciar a Jesucristo y acoger a los que día tras día reciben el sacramento del bautismo, necesita la oración, la ayuda del Señor, el trabajo de todos sus miembros y también la colaboración económica de los que somos miembros de la Iglesia. De ahí que esta ayuda económica es una exigencia de nuestro bautismo y de nuestra fe: ya que somos miembros de la Iglesia hemos de sufragar entre todos las necesidades económicas de la pastoral y de la caridad de la Iglesia. A todos os reitero mi agradecimiento por vuestra colaboración mediante la suscripción al Fons Comú Diocesà. També reitero el meu agraïment als membres dels Consells d’Economia parroquials. Que Déu us ho pagui a tots!