Gràcies pel ministeri del Papa

(Diumenge, 29/06/2014)

Celebrem aquest diumenge la solemnitat dels apòstols Sant Pere i Sant Pau, i també s’escau el Dia del Papa, una bona ocasió per recordar la funció del bisbe de Roma en l’Església i en el món, per donar gràcies pel seu ministeri i per pregar per la persona i les intencions del Papa, fent així el que ell tan sovint ens demana: que preguem per ell.

La fe cristiana es fonamenta en el testimoniatge dels apòstols. Jesús va escollir els Dotze “perquè estiguessin amb ell i per enviar-los a predicar”. Els apòstols Pere i Pau són les dues columnes de l’Església: Pere, el capdavanter en la confessió de la fe; Pau, el qui la va posar a plena llum. Pere va instituir la primera Església amb la resta d’Israel. Pau va evangelitzar els altres pobles cridats a la fe. Això és el que exposa el prefaci de la solemnitat d’aquests dos apòstols.

L’apòstol Pere va ser un dels primers cridats per Jesús i sempre ocupa un lloc preeminent en els evangelis. Aquesta primacia la posa en relleu el Senyor amb aquestes paraules que li va dirigir: “Tu ets Pere. Sobre aquesta pedra jo edificaré la meva Església, i les portes del reialme de la mort no li podran resistir.” El ministeri de Pere prové de la voluntat de Jesús, que va voler que ell i els seus successors fossin instruments a través dels quals l’Esperit Sant constitueix i manté la unitat de l’Església.

L’ofici de Pere i dels seus successors està constitutivament i íntimament relacionat amb Jesucrist. Ve directament d’ell, sempre es refereix a ell i a la seva presència viva com a cap i pastor invisible i suprem de l’Església, i l’exercici del seu servei s’ordena a conduir i a confirmar tota l’Església en la comunió plena de veritat i de vida amb Jesucrist.

El cristians, en el Dia del Papa, hem d’agrair al Senyor el ministeri de Pere i dels seus successors. El papa Francesc, en l’acte de la canonització de sant Joan XXIII i sant Joan Pau II, va dir que aquests van ser una gran benedicció per a l’Església i per al món, perquè “varen col·laborar amb l’Esperit Sant per restaurar i actualitzar l’Església segons la seva fesomia originària, la fesomia que li varen donar els sants al llarg dels segles.”  

Com a exemple d’això, el papa Francesc va afegir que “en la convocatòria del Concili, sant Joan XXIII demostrà una delicada docilitat a l’Esperit Sant, es va deixar conduir i fou per a l’Església un pastor, un guia-guiat, guiat per l’Esperit. Aquest fou el seu gran servei a l’Església; per això m’agrada pensar en ell com el Papa de la docilitat a l’Esperit Sant”. Fent referència a aquest servei dels successors de Pere a l’Església i al món, el Sant Pare actual va dir que sant Joan Pau II fou el Papa de la família. I va demanar a aquests dos sants predecessors seus que intercedeixin per l’Església a fi que, durant aquests dos propers anys de camí sinodal sobre la família i amb les famílies, aquesta sigui dòcil a l’Esperit Sant en el servei pastoral a la família. 

 

 † Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona