Estil cristià en l’era digital

image

(Diumenge, 5/06/2011)

El Papa ens ha ofert una àmplia reflexió sobre la realitat d’internet en el missatge que ha publicat amb motiu de la 45 Jornada de les Comunicacions Socials, que se celebra aquest diumenge amb el lema “Veritat, anunci i autenticitat de vida en l’era digital”.

Ha sorprès la lectura positiva que el Papa fa del fenomen de les noves xarxes socials de la comunicació, malgrat que alerta també sobre els seus perills. En primer lloc, el Papa reconeix el gran canvi que s’ha produït en aquests darrers anys. “Les noves tecnologies –diu- no tan sols modifiquen la manera de comunicar, sinó també la comunicació en si mateixa, per la qual cosa podem afirmar que ens trobem davant d’una vasta transformació cultural. Amb aquesta manera de difondre informació i coneixements neixen una nova manera d’aprendre i de pensar, així com noves oportunitats per establir relacions i construir llaços de comunió.”

Ara bé, el Papa també es mostra molt realista davant les noves tecnologies i alerta sobre els seus perills o els seus usos dolents: una interacció parcial, la tendència a comunicar només algunes parts del propi món interior, el risc de construir una certa imatge de si mateixos, que acostuma a conduir a l’autocomplaença.

De forma especial els joves estan vivint aquestes noves possibilitats perquè aquestes noves tecnologies permeten que les persones es trobin més enllà de les fronteres de l’espai i de les pròpies cultures, inaugurant així un món nou d’amistats potencials. És aquesta, sens dubte, una gran oportunitat, però també suposa prestar una major atenció i prendre consciència dels possibles riscs.

Entre aquests riscs, el Papa cita el de cercar refugi en una espècie de món paral·lel o una excessiva exposició al món virtual. I en aquest punt fa un advertiment que es pot considerar com a fonamental, i així ho indiquen diversos experts en comunicació: “És important recordar sempre que el contacte virtual no pot i no ha de substituir el contacte humà directe, en tots els aspectes de la nostra vida”.

En l’era de les xarxes digitals cadascú ha de sentir també la necessitat de ser una persona autèntica i reflexiva. Autèntica, és a dir, fidel a si mateixa, sense caure en la il·lusió de construir artificialment una imatge pública. D’aquí la qüestió essencial que, als ulls del Papa, es planteja en les noves xarxes socials: “Qui és el meu proïsme en aquest nou món?”

I Benet XVI no dubta a proposar “un estil cristià de presència també en el món digital, caracteritzat per una comunicació franca i oberta, responsable i respectuosa de l’altre”. Considero que aquest punt és especialment important, perquè ens recorda el principi ètic que ha de presidir l’acte de comunicació, també en l’era digital. El respecte a la veritat, el respecte a la persona i als seus drets és el fonament de l’ètica de la comunicació i, per això mateix, hem de ser conscients de la profunda immoralitat d’aprofitar aquestes noves xarxes de comunicació per difondre estereotips o atacs falsos contra l’honestedat i l’honorabilitat de les persones.

  Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO