Enviats a proposar l’Evangeli

(Diumenge, 28/10/2012)

Es clou avui a Roma el Sínode dels Bisbes que ha estudiat el tema “La nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana”. Els bisbes que hem tingut l’honor de participar en aquesta assemblea tornem ara a les nostres diòcesis. El Sínode, en una profunda sintonia amb el Papa, ha formulat unes propostes que, lliurades al Sant Pare, seran el tema d’un document seu a tota l’Església en forma d’una exhortació apostòlica. Així ha succeït amb les assemblees d’aquesta institució, com les dedicades a l’Eucaristia i a la Paraula de Déu.

Cada dia estic més convençut que la nostra primera missió en aquest temps de la història dels homes és proposar l’Evangeli de la vida i de la salvació que Déu anuncia i realitza enviant el seu Fill únic. Ell ha vingut perquè tinguem vida sobreabundant i ens envia perquè els homes i les dones tinguin aquesta vida i el món sigui salvat.

Ens cal ser ben conscients que la proposta de l’Evangeli ha de ser sobretot l’anunci de la persona de Jesucrist. En la seva primera encíclica, Déu és amor, Benet XVI ens diu que el fonament de la vida cristiana és “la trobada amb un esdeveniment, amb una Persona, que dóna un nou horitzó a la vida i, amb això, una orientació decisiva”. Certament, com deia el gran teòleg John-Henry Newman, beatificat per Benet XVI, “la fe no és alguna cosa. La fe és Algú. La fe no es qualsevol algú. La fe és Jesucrist”.

Pensant en la nostra estimada arxidiòcesi de Barcelona, durant el Sínode he recordat el gran nombre de cristians que s’esforcen per viure i donar testimoni de Jesucrist i de l’Evangeli en la discreció i la confiança, a través de totes les situacions de la seva existència.

Hi he pensat, també, en tots aquells nombrosos creients d’altres religions amb els quals som cridats a viure i a conviure en la nostra societat cada cop més plural i globalitzada. Més encara, he tingut presents en la pregària, en l’esperit i en el cor tots els qui estan allunyats o privats de tota fe.

La nostra comunitat diocesana ha sentit molt vivament, els darrers anys, aquest imperatiu evangelitzador. Una pastoral missionera ha inspirat els diversos plans que hem preparat i aplicat entre tots. No ens desanimem davant les dificultats. La victòria que ha vençut el món és la resurrecció de Jesucrist.

Joan Pau II, des del primer moment del seu pontificat, va fer-nos una invitació, avui encara ben actual i ben necessària: “No tingueu por”. Recordeu que són també les paraules dirigides per Jesús ressuscitat als seus apòstols. Paraules que avui ens dirigeix també a nosaltres.

El passat diumenge celebràvem la Jornada Missionera Mundial, el Domund. En el missatge fet públic per aquesta ocasió, Benet XVI ens diu unes paraules que ens poden animar molt en aquests moments. Són aquestes: “Ens cal reprendre el mateix fervor apostòlic de les primeres comunitats cristianes, que, petites i indefenses, van ser capaces de difondre l’Evangeli a tot el món llavors conegut mitjançant el seu anunci i el seu testimoniatge”.

L’Esperit Sant acompanyarà els nostres esforços evangelitzadors en aquest Any de la Fe que acabem de començar i no ens mancarà la voluntat de construir unes comunitats eclesials que siguin més evangelitzades a l’interior i més evangelitzadores de cara al món d’avui per transmetre la fe cristiana.

† Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO