Els joves, la justícia i la pau

(Diumenge, 01/01/2012)            

L’Església celebra el dia primer de l’any la Jornada Mundial de la Pau, instaurada per Pau VI com a fruit del Concili Vaticà II. Per a aquesta d’enguany, que és la que fa ja el número 45, el Sant Pare ha escollit aquest lema: “Educar els joves en la justícia i la pau”.

Es diu sovint que els joves són l’esperança del món i també l’esperança de l’Església. No és gens fàcil concretar aquesta afirmació pensant en els joves actuals i en els reptes que se’ls plantegen en la nostra societat. Entre ells destaca el gravíssim problema de l’atur juvenil, que ha assolit unes xifres que ens avergonyeixen com a adults d’una societat tan injusta amb els seus membres més joves.

El projecte “Joves a l’atur”, que he demanat que Càritas canalitzi i vagi portant a terme, ofereix orientació, formació i suport a nois i noies que busquen feina. Desitjaria que aquest projecte que hem començat duri tot el temps necessari amb l’aportació dels donatius que els diocesans, ciutadans i institucions vagin fent. Preguem a Déu perquè el projecte “Joves a l’atur” ajudi tots els joves a assolir aquest legítim objectiu de trobar feina.

 El Papa Benet XVI, en acabar la darrera assemblea del Pontifici Consell per als Laics que vàrem tenir a Roma el passat novembre, ens va dir aquestes paraules: “A la darrera Jornada Mundial de la Joventut he pogut contemplar una multitud immensa de joves, reunits amb entusiasme des de totes les parts del món per trobar-se amb el Senyor i viure la fraternitat universal. Una extraordinària cascada de llum, de joia i d’esperança ha il·luminat Madrid, i no només Madrid, sinó també la vella Europa i el món sencer, replantejant de manera clara l’actualitat de la recerca de Déu”.

I el Sant Pare afegí, tot invitant-nos a copsar l’esperança manifestada en aquesta trobada: “Ningú no ha pogut romandre indiferent, ningú no ha pogut pensar que la qüestió de Déu sigui irrellevant per a l’home d’avui. Els joves de tot el món esperen amb ànsia poder celebrar les Jornades Mundials a ells dedicades, i ja sé que esteu treballant per preparar la propera trobada a Rio de Janeiro el 2013”.

Per tal d’educar els joves en la justícia i en la pau, cal que se’ls obrin espais de participació i de decisió a la societat. I els joves cristians cal que trobin camins per intervenir en la vida de l’Església i en les seves respectives institucions socials o religioses. S’ha de prestar una gran atenció a l’educació civil i política, summament necessària per a tot el poble i sobretot per als joves.

Podem pensar, amb raó, que la sort futura de la humanitat està en mans d’aquells que siguin capaços de transmetre, a les generacions que vindran, raons per a viure i esperar.

       Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO