Els joves i les arrels cristianes d’Europa

image

(Diumenge, 24/07/2011)              

La festivitat, demà 25 de juliol, de l’apòstol Sant Jaume i la proximitat de la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) inviten a una reflexió sobre el futur de la fe cristiana a Europa. L’anterior JMJ, com deveu recordar, fou celebrada a Sydney, el 2008. S’escollí el continent australià perquè l’anterior JMJ s’havia celebrat a Colònia (Alemanya). El fet que ara aquesta iniciativa retorni al nostre continent té sens dubte una clara significació.

A l’inici del missatge de Benet XVI adreçat als joves d’arreu del món, convocant-los a la JMJ de Madrid, es fa una referència clara als objectius d’aquesta trobada juvenil en el marc de la situació religiosa d’Europa. Escriu el Papa: “La nostra mirada s’adreça ara a la propera JMJ que tindrà lloc a Madrid l’agost del 2011. Ja el 1989, pocs mesos abans de la històrica caiguda del mur de Berlín, el pelegrinatge dels joves féu parada a Espanya, a Santiago de Compostel·la. Ara, quan Europa ha de retrobar les seves arrels cristianes, hem fixat la nostra trobada a Madrid, amb el lema ‘Arrelats i edificats en Crist, ferms en la fe’ (Col2, 7).”

I afegeix el Papa: “Us invito a aquest esdeveniment tan important per a l’Església a Europa i per a l’Església universal.” No hi ha dubte que la JMJ té un significat i un àmbit que abraça tota l’Església; tanmateix, les paraules del Papa subratllen l’especial intenció que té per a Europa i per al futur de la fe en ella.

En el seu missatge als joves, Benet XVI es refereix a una qüestió que també tractà en el seu recent viatge a Santiago de Compostel·la i a Barcelona: el tema de Déu en la cultura occidental. “És un contrasentit pretendre eliminar Déu per tal que l’home visqui –diu el Papa en el seu missatge als joves. Déu és la font de la vida; eliminar-lo equival a separar-se d’aquesta font i, inevitablement, a privar-se de la plenitud i l’alegria.” I recorda aquesta afirmació del Concili Vaticà II: “Sense el Creador la criatura es dilueix.”

La preocupació de Benet XVI per la fe en els països europeus és una constant dels seus ensenyaments. En el missatge als joves que comento assenyala que la cultura actual, sobretot a Occident, tendeix a excloure Déu o a considerar la fe com un fet privat, sense cap rellevància a la vida social. El Papa recorda quelcom que molts no semblen disposats a reconèixer actualment: el conjunt dels valors que són el fonament de la societat europea prové de l’Evangeli. I esmenta expressament aquests: el sentit de la dignitat de la persona, el sentit de la solidaritat, del treball i de la família. I assenyala el Sant Pare que “es constata una mena d’eclipsi de Déu, una certa amnèsia, més encara: un veritable refús del cristianisme i una negació del tresor de la fe rebuda, amb el risc de perdre allò que més profundament ens caracteritza”.

Pocs dies abans de ser escollit Papa, el cardenal Ratzinger parlà de la “dictadura del relativisme”. Ara, pensant especialment en Europa, afegeix que “el relativisme que s’ha difós, per al qual tot tant me fa i no existeix cap veritat ni un punt de referència absolut, no genera veritable llibertat sinó inestabilitat, desconcert i un conformisme amb les modes del moment”. Caldrà seguir amb molta atenció allò que el Papa digui als joves a la JMJ de Madrid, un esdeveniment mundial però amb especial intencionalitat envers Europa.

  Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO