Els fruits de la visita de Benet XVI

image

(Diumenge, 31/10/2010)

Amb joia, ens disposem a acollir el Sant Pare el proper diumenge a la nostra ciutat per presidir la dedicació del temple de la Sagrada Família. Aquest fet ens omple d’agraïment envers la persona de Benet XVI, que ha tingut la generositat d’acceptar la invitació de visitar la nostra ciutat.

La visita apostòlica de Benet XVI és un autèntic do de Déu i, sobretot durant aquests pocs dies que falten per a la seva vinguda, cal que ens hi preparem amb la pregària perquè aquesta visita doni molts fruits espirituals i pastorals a la nostra Església de Barcelona i a totes les diòcesis catalanes, amb les quals des de fa molts anys treballem conjuntament.

Ens adonem, com a primer fruit, que l’Església de Roma és important i que el bisbe de Roma té el ministeri, com a successor de l’apòstol Pere, de “confirmar els seus germans en la fe” i de vetllar per la comunió i la unitat de totes les Esglésies locals, un ministeri que tradueix directament la voluntat de Crist: “Que tots siguin u!”. El Papa és la imatge de la unitat. El pare Congar l’anomena icona de la unitat. I és una expressió feliç perquè és cert que tot el Col·legi episcopal, amb el Papa com a cap, té confiada per Crist la missió de vetllar per la unitat de l’Església i per la difusió universal de l’Evangeli; però aquesta missió té sempre un punt de referència i d’identificació en la persona del Sant Pare. Revitalitzar la nostra fe, la nostra identitat cristiana i el nostre testimoni personal i comunitari davant de la nostra societat és el fruit principal que hem de procurar treure d’aquest esdeveniment que viurem els propers dies.

Un altre fruit de les visites apostòliques del Sant Pare consisteix a adonar-nos del sentit i del valor de cada una de les Esglésies locals. Així ho he exposat en la carta adreçada a tots els diocesans, que he titulat Comencem un nou curs amb el Papa. Joan Pau II va dir que cada viatge del Papa és “un autèntic pelegrinatge al santuari vivent del Poble de Déu”. Efectivament, cada Església diocesana és un santuari vivent, un aplec de persones que en la confessió de la fe fan visible la presència de Crist enmig dels homes.

Això ens demana que tots estimem i servim amb generositat i fidelitat l’Església diocesana, en la qual està present i operant tota l’Església de Crist, una, santa, catòlica i apostòlica. Benet XVI estima la nostra Església de Barcelona, com ho manifesta palesament el fet que, malgrat les moltes responsabilitats i altres viatges programats, hagi acceptat la invitació que com a pastor diocesà li vaig fer. És un nou motiu per agrair i estimar molt el Papa per aquest gest d’afecte i també per agrair i estimar molt l’Església diocesana de Barcelona que té cura i alimenta la nostra vida cristiana.

Disposem-nos, doncs, a rebre el Sant Pare, a acollir Benet XVI com a aquell que ve en el nom del Senyor. A acollir un Sant Pare que, en la línia dels darrers successors de sant Pere, és un defensor de l’home i dels seus drets, començant pel dret a la llibertat religiosa. La seva vinguda vol ser també un signe d’afecte envers els germans d’altres confessions cristianes i envers els creients de les altres religions presents entre nosaltres. Disposem-nos a acollir un Sant Pare defensor de la pau entre els homes i entre les religions. La nostra ciutat, els primers dies d’aquest mes d’octubre, ha acollit per segona vegada la Trobada Internacional de Pregària per la Pau, promoguda per la Comunitat de Sant Egidi. Desitjo que els missatges que ens deixarà el Sant Pare ens ajudin a fer realitat, dia rere dia, el lema d’aquesta trobada interreligiosa: “Conviure en temps de crisi. Família dels pobles, família de Déu”.

 

Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO