El silenci i la Paraula de Déu

image

(Diumenge, 06/03/2011)

El proper 9 de març l’Església ens invitarà a entrar en el temps de Quaresma amb la celebració del Dimecres de Cendra. Com diu el Catecisme de l’Església catòlica, “l’Església s’uneix cada any, durant els quaranta dies de la Quaresma, al misteri de Jesús al desert”.

Crist, en les temptacions del desert, es revela com el Servidor de Déu, totalment obedient a la voluntat del Pare. I per això la victòria de Jesús sobre el temptador al desert anticipa la victòria de la passió, obediència suprema del seu amor filial al Pare.

Tanmateix, com diu també el Catecisme de l’Església catòlica, “Crist va vèncer el temptador per nosaltres”. I per això l’Església, especialment en aquest temps de Quaresma, ens invita a reviure l’estada de Jesús al desert i les temptacions en l’avui de la seva litúrgia i de la vida dels cristians.

En aquest sentit, hi ha tres accions ben pròpies del temps penitencial de la Quaresma que l’Església ha proposat sempre i que també ens proposa avui, invitant-nos a fer-ne l’actualització que les circumstàncies de cada moment aconselli. Són aquestes tres: la pregària, el dejuni i l’almoina.

La Quaresma ens invita a pregar. Els cristians, especialment en aquest temps, hem de trobar cada dia uns moments de silenci, d’estar amb el Senyor, per poder viure el do de la pietatque ens dóna l’Esperit Sant. Déu parla en el silenci. Si fem silenci, és per escoltar la Paraula de Déu, que és sobretot Jesucrist, i per escoltar i interioritzar les paraules de les Sagrades Escriptures.

Aquesta Quaresma de l’any de gràcia de 2011 ens invita especialment a donar el seu valor a la celebració de la Paraula de Déu en les celebracions de la Sagrada Litúrgia i en la vida dels cristians, com ens demana Benet XVI en l’exhortació apostòlica titulada La Paraula del Senyor (Verbum Domini), amb la qual demana a tota l’Església que s’esforci a fer de la Paraula de Déu la seva referència vital i a anunciar-la al món d’avui.

El nostre temps no afavoreix el recolliment i, com diu el Sant Pare en aquest document, “es té de vegades la impressió que hi ha gairebé temor d’allunyar-se dels instruments de comunicació de massa, encara que només sigui per un moment”. Per això, els cristians hem de fer un esforç per redescobrir el valor del silenci,  perquè “només en ell –diu també Benet XVI- la Paraula pot trobar estada en nosaltres, com va ocórrer en Maria, dona de la Paraula i del silenci inseparablement” (VD, n. 66).

La penitència sobretot interior a la qual ens crida el temps de Quaresma es manifesta també en el dejuni i en l’almoina. Les privacions voluntàries han de ser ocasió per a assolir l’autodomini i per fer obres de solidaritat amb les persones que passen per moments d’especial necessitat. Aquesta solidaritat cristiana, canalitzada sobretot per mitjà de Càritas i altres institucions d’ajut social, és especialment urgent en aquests moments de greu i perllongada crisi econòmica que produeix molt sofriment en moltes persones, sobretot les que es troben a l’atur. La Paraula de Déu ens diu que partir el pa amb el necessitat és una forma superior de viure el temps penitencial de la Quaresma.

Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO