El servei de l’Església a la societat

(Diumenge, 18/11/2012)

Aquest diumenge se celebra el Dia de l’Església Diocesana, conegut entre nosaltres com la Jornada de Germanor. Enguany té un lema molt explícit que diu així: “L’Església contribueix a crear una societat millor”.

Efectivament, l’Església catòlica treballa en el nostre país des de fa molts segles. Les nostres arrels cristianes vénen dels primers segles del cristianisme. I l’Església continua treballant i col·laborant per crear una societat millor. De manera especial en aquests moments en què, davant la crisi, l’Església augmenta la seva tasca assistencial.

Les societats les formen persones que ofereixen el millor que tenen en elles mateixes per crear una convivència social agradable i solidària, especialment amb els membres de la societat que més ho necessiten. L’Església, oferint el missatge de l’Evangeli, els sagraments de la vida nova que ens ha donat el Senyor i practicant el nou manament de l’amor, contribueix moltíssim perquè els cristians se sentin molt responsables de la vida de les societats i es posin al servei de totes les seves institucions.

Només ens cal pensar una cosa per prendre consciència del treball que fem els cristians i les parròquies i institucions d’Església: què seria de les nostres ciutats i pobles sense el treball dels cristians de les parròquies, dels religiosos i religioses i d’altres institucions eclesials? I això en el camp de l’espiritualitat, de l’atenció als malalts i als ancians, als pobres i marginats, en el camp de l’ensenyament i de la cultura, etcètera. Serien unes ciutats i uns pobles molt més pobres i mancats de molts serveis que presta l’Església.

En l’actualitat l’Església catòlica fa realitat el tema de la jornada d’avui i contribueix eficaçment a crear una societat millor. Millor espiritualment, amb el seu testimoniatge dels valors de l’Evangeli, que són les arrels d’unes vides plenes de sentit i disposades a treballar per tal de crear una societat millor. Una societat que sigui millor també en la formació intel·lectual, a través de les seves escoles i centres universitaris. Una societat millor en la maduresa de les persones, mitjançant els moviments seglars, les catequesis d’adults, joves i infants, mitjançant la vida comunitària de les parròquies i de les obres dels ordes i les congregacions dels religiosos i les religioses. Una societat millor, així mateix, en el benestar econòmic i social, a través de les moltes accions de solidaritat amb els més necessitats. Així ho mostra l’acció de les Càrites parroquials i la Càritas Diocesana de cada bisbat i també de les obres socials d’altres institucions eclesials.

Podem dir amb veritat que sense l’Església catòlica la nostra societat seria molt més pobra en recursos humans, culturals i espirituals. Per això, en aquest dia de “Germanor”, que és l’únic dia a l’any en què es fa una col·lecta en tots els temples en favor de les obres diocesanes, us demano un any més la vostra col·laboració. En aquest dia, la nostra Delegació Diocesana d’Economia dóna compte dels seus recursos i de la destinació que se’ls dóna, sempre al servei de l’acció pastoral i de l’ajuda als pobres.

Amb les ajudes que rep, la nostra diòcesi ha pogut crear i mantenir el Fons Comú Diocesà, que és un fons al servei de la comunicació de recursos entre totes les parròquies, amb una clara finalitat: que aquelles que disposen de més recursos ajudin solidàriament les que en tenen menys o passen per moments d’especials necessitats. Es tracta, en resum, de disposar dels mitjans perquè l’Església pugui continuar fent el seu servei a la nostra societat.

† Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO