El sagrament del perdó

image

(Diumenge, 10/04/2011)

La crida a la penitència i l’anunci del perdó dels pecats és un dels grans temes de la predicació de Jesús i dels apòstols. Això ja fou preparat per Joan Baptista, que predicava un baptisme com a signe de conversió per obtenir el perdó dels pecats. Jesús reiterà la seva missió d’anunciar a totes les nacions “la conversió a Déu pel perdó dels pecats”.

Això no es pot oblidar, perquè fóra trair l’Evangeli. És Déu mateix qui, en Jesucrist, ha situat el moment del perdó en la vida de totes les persones. Joan Pau II recordava que “en el sagrament de la reconciliació cada home pot experimentar d’una manera singular  la misericòrdia, és a dir, l’amor que és més fort que el pecat”. És ben significatiu que, per a la seva beatificació, Benet XVI hagi escollit precisament el segon diumenge de Pasqua, festa que Joan Pau II va voler que fos també designat com a “diumenge de la Divina Misericòrdia”, un atribut de Déu al qual ell era especialment sensible, com ho demostra la seva encíclica titulada Déu, ric en misericòrdia.

Crist ha instituït el sagrament de la penitència per a tots els membres pecadors de la seva Església, sobretot per als qui, després del baptisme han caigut en pecat greu i així han perdut la gràcia baptismal i han ferit la comunió eclesial. Els pares de l’Església presenten aquest sagrament del perdó com “la segona taula de salvació després del naufragi que és la pèrdua de la gràcia”.

El Catecisme de l’Església Catòlica afirma que “la confessió dels pecats, fins i tot des d’un punt de vista simplement humà, ens allibera i facilita la nostra reconciliació amb els altres”. Per la confessió, “l’Església mira cara a cara els pecats de què s’ha fet culpable, n’accepta la responsabilitat i així s’obre novament a Déu i a la comunió de l’Església”.

Benet XVI ha centrat el seu missatge per a la Quaresma d’aquest any en la relació entre aquest temps litúrgic i el sagrament del  baptisme i ens recorda que aquest temps és una invitació per dur a terme una conversió profunda de la nostra vida, a deixar-nos transformar per l’acció de l’Esperit Sant, com Sant Pau al camí de Damasc, obrint-nos a la caritat de Crist. “El període quaresmal –ens diu Benet XVI- és el moment favorable per reconèixer la nostra debilitat; acollir, amb una revisió de vida sincera, la gràcia renovadora del sagrament de la penitència i caminar amb decisió cap a Crist”.

Em sembla molt significativa –especialment per a aquesta última etapa de la Quaresma- aquesta invitació a obrir-nos al perdó de Crist i a renovar-nos interiorment. Per això, invito els cristians, en aquests dies quaresmals i de preparació immediata per a la celebració de la Pasqua, a rebre aquest sagrament del perdó de Déu per la confessió dels propis pecats.

Durant el temps quaresmal hem d’acollir la gràcia que Déu dóna en el moment del baptisme i que s’ofereix en el sagrament del perdó, com a “segona taula de salvació”. Això ajudarà la conversió per tal de seguir Crist d’una manera cada vegada més generosa i autèntica i així ser dignes d’obtenir la vida eterna.

Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO