El nou pla pastoral diocesà

(Diumenge, 20/09/2015)

Aquest mes de setembre acaba el Pla Pastoral de la nostra diòcesi per als anys 2011 a 2015. Aquest Pla, titulat Feu tot el que Jesús us digui, tenia tres objectius: anunciar Jesucrist als qui no el coneixen; la pastoral de la iniciació cristiana; i la solidaritat, expressió de la fe cristiana. Calia, doncs, preparar un nou Pla Pastoral Diocesà. La iniciativa del papa Francesc de convocar un Any Sant extraordinari sobre la divina misericòrdia ens ofereix una bona ocasió per preparar unes actuacions pastorals prioritàries per a la nostra Església de Barcelona, tenint en compte també la reflexió que s’ha fet a nivell arxiprestal sobre la pastoral de les grans ciutats.

El nou Pla Pastoral Diocesà, titulat Misericordiosos com el Pare, aprofita la celebració de l’Any Sant però està en sintonia i en continuïtat amb l’anterior, com es pot veure comparant els objectius de l’anterior i els de l’actual. El primer objectiu és: “Acolliment amarat de misericòrdia”. Davant la soledat, l’aïllament i l’individualisme característics de les grans ciutats, es veu molt necessari el servei de parròquies, comunitats, moviments i realitats eclesials diverses d’acollir les persones amb una actitud de misericòrdia. Entre les possibles accions suggerides per aplicar aquest objectiu, es proposa un acolliment de les persones, siguin qui siguin, amb especial atenció als joves i als matrimonis en situació de crisi, en sintonia amb el Sínode del mes d’octubre sobre la família.

El segon objectiu diu així: “Participar de la mirada misericordiosa del Bon Pastor”. Jesús es compadí davant de les multituds perquè eren com ovelles sense pastor. El papa Francesc ens demana ser una Església en sortida per anar a trobar la gent i anunciar-los Jesús i el seu Evangeli. Entre les possibles accions que es proposen per fer efectiu aquest objectiu, n’indico dues: encaminar els laics cristians a estar presents en les realitats de la societat, per realitzar la seva vocació cristiana específica i transformar  les estructures de la societat amb els valors de l’Evangeli; i oferir als membres de la comunitat educativa de les escoles cristianes el primer anunci de Jesucrist i del seu Evangeli, en el context de l’Escola Diocesana d’Evangelització.

“L’atenció material i espiritual als pobres” és el tercer objectiu. Les conseqüències de la crisi econòmica són encara molt vives i greus en les persones i les famílies. La pobresa es fa més crònica, més profunda, més intensiva, més extensiva i més autòctona. Per això creiem necessari continuar fent realitat el tercer objectiu de l’anterior Pla Pastoral Diocesà: “La solidaritat com a expressió de la fe cristiana”. El papa Francesc desitja que el poble cristià reflexioni i practiqui les obres de misericòrdia corporals i espirituals. Això és el que proposa aquest objectiu –en la línia de les catorze obres de misericòrdia clàssiques-: atendre les necessitats materials dels pobres sense oblidar, però, les seves necessitats espirituals. El nou Pla, amb aquest objectiu, és una crida a intensificar tot el que ja es fa amb l’acció social envers les víctimes de la crisi i a crear noves iniciatives de solidaritat.

 † Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona