El missatge del Tabor

(Diumenge, 05/08/2012)

El 6 d’agost celebrem una festa de Jesucrist, la seva Transfiguració, segons una tradició a la muntanya del Tabor. Així ho sosté una tradició molt antiga, que es remunta al segle III, encara que els Evangelis no donen cap indicació topogràfica precisa i només diuen que el fet es va produir en una “muntanya alta”. Sembla, doncs, que és probable la tradició que situa el fet a la muntanya del Tabor, situada a uns nou quilòmetres de Natzaret.

Al mig de la vida pública de Jesús, quan, després dels primers temps en què el seguien i l’escoltaven les multituds, comença a anunciar que el seu camí de fidelitat a Déu Pare el portarà a morir en una creu, té lloc aquest esdeveniment del Tabor. Cada any llegim el fet en la lectura evangèlica de la missa del segon diumenge de Quaresma, com a preparació a la Pasqua de Jesucrist,  i també celebrem el fet en una festa amb data fixa, enmig de l’estiu, precisament el 6 d’agost.

Jesús puja dalt d’una muntanya amb els seus tres deixebles més amics i, en un ambient de fe i de pregària, es transfigura davant d’ells, mentre parla amb Moisès i amb Elies de la seva mort propera a Jerusalem, és a dir, amb dues personalitats que personifiquen tota la Llei i els Profetes.

Els deixebles queden embolcallats per l’esplendor de la Transfiguració i tenen ganes de quedar-se allà dalt. Però Jesús els fa entendre que allò és com un tast –com una anticipació- del que serà el final del seu camí. Els vol fer entendre que el seu camí porta a la mort, però que aquella mort obrirà les portes a la vida plena i lluminosa de la Resurrecció.

I aquest és també el missatge que aquesta festa del Senyor guarda per a tots nosaltres. Ho diré amb les paraules d’un gran mestre espiritual, el  beat Columba Marmión, primer prior de l’abadia benedictina de Mont-Cèsar, prop de Lovaina, i després abat de Maredsous, on morí l’any 1923, deixant el record de la seva vida exemplar de monjo i d’un profund magisteri, manifestat en unes obres que han esdevingut clàssiques, sobretot les titulades Crist, vida de l’ànima, Crist, ideal del monjo i Crist en els seus misteris.

Doncs bé, en aquesta darrera obra, comentant el fet del Tabor, diu que “Jesucrist va voler enfortir la fe dels seus deixebles per mitjà de la seva Transfiguració”. Explica que “Nostre Senyor preveia que els seus apòstols no podrien suportar les seves humiliacions, que la seva creu seria per a ells una ocasió d’escàndol i de caiguda; per això, els va voler prevenir contra l’escàndol de la creu i de la seva humiliació”.

“Pel fet de la Transfiguració –afegeix l’abat Marmión- els apòstols escollits poden comprendre que Jesús és veritablement Déu, que la Llei i els Profetes donen testimoni que Jesús és el Messies anunciat, l’Enviat de Déu, aquell que havia de venir.”

“Tot el fet de la Transfiguració –conclou dom Columba- està orientat a consolidar la fe dels apòstols en aquell que Pere va reconèixer com el Crist, el Fill del Déu vivent.” Aquest és també el missatge per a nosaltres de la festa de la Transfiguració.

  Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO