El llegat de Benet XVI

image

(Diumenge, 22/05/2011)

En aquestes setmanes de Pasqua de l’any 2011 ja disposem en català i en castellà del segon volum del llibre que Benet XVI ha escrit sobre Jesucrist. Jesús de Natzaret, n’és el títol. El segon volum tracta sobre els esdeveniments centrals de la vida de Jesucrist, “des de l’entrada a Jerusalem fins a la resurrecció”, com diu en l’encapçalament. El Sant Pare ha dit que ja treballa en un tercer volum dedicat a la infància de Jesús, que clourà aquest tríptic sobre Jesús de Natzaret.

En l’homilia que pronuncià a la basílica de la Sagrada Família, Benet XVI, tot explicant la simbologia de l’obra mestra de Gaudí, ens recordà de nou –com ho fa en el volum del seu tríptic- la centralitat de Jesús en la vida de l’Església i del món. Ell ens digué que “el Senyor Jesús és la pedra que suporta el pes del món, que manté la cohesió de l’Església i que recull en unitat final totes les conquestes de la humanitat. En Ell tenim la Paraula i la presència de Déu, i d’Ell rep l’Església la seva vida, la seva doctrina i la seva missió. L’Església no té consistència per si mateixa, està cridada a ser signe i instrument de Crist”.

Recorrent els nou capítols d’aquest segon volum de Benet XVI hom es va acostant més i més a Jesús de Natzaret, una figura familiar que es manifesta molt propera, tant en la seva humanitat com en la seva divinitat. Benet XVI no ha volgut escriure una vida de Jesús, sinó presentar la figura i el missatge de Jesús per tal de facilitar la trobada dels lectors amb el Jesús real, el Jesús dels Evangelis, escoltat en comunió amb els seus deixebles de tots els temps, per arribar a la certesa de la figura veritablement històrica de Jesús.

Benet XVI ha aconseguit aplicar amb gran profunditat els tres criteris d’interpretació que es troben a la constitució Dei Verbum del Concili Vaticà II: primer, tenir en compte la unitat de la Sagrada Escriptura; segon, valorar el conjunt de la Tradició de l’Església; i, tercer, respectar l’analogia de la fe. Així, el Sant Pare, partint de la figura central i única de Jesús, mostra la plenitud de sentit que brolla de la Sagrada Escriptura, “interpretada a la llum del mateix Esperit mitjançant el qual fou escrita”. S’ha posat en relleu que Benet XVI ha afrontat de manera pràctica i exemplar el complement teològic desitjat per la recent exhortació apostòlica Verbum Domini per al desenvolupament de l‘exegesi de la Sagrada Escriptura.

El Sant Pare no ha volgut donar a aquesta obra seva el caràcter de magisteri oficial de l’Església. La presenta com una obra personal que, per això mateix, és una obra per al diàleg, i demana envers el seu treball una actitud de comprensió, perquè sense aquest capteniment obert a la comprensió és sempre difícil fer judicis justos.

El llibre és una invitació al diàleg sobre aquella Persona que és essencial en el cristianisme. Diàleg, en primer lloc, en el si de l’Església i amb les altres confessions cristianes, especialment amb els estudiosos de la Bíblia i en concret del Nou Testament, sobre les limitacions i els resultats dels diversos mètodes d’interpretació dels textos bíblics, una qüestió que sempre ha merescut l’atenció de Joseph Ratzinger com a teòleg i professor. Diàleg també amb els jueus, als qui, en el llibre, exculpa com a poble de la responsabilitat per la condemna a mort de Jesús. I diàleg, així mateix,  amb les grans tradicions religioses de la humanitat, especialment quan explica el sentit de Déu, de l’home i del món que brolla de la figura de Jesús. Per tot això podem dir que aquest llibre de Benet XVI és la culminació de la seva vida d’estudiós i professor, i el veritable llegat que ofereix a l’Església i a la humanitat.

  Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO