El do de la família

image

(Diumenge, 22/08/2010)

Jesús, per salvar-nos, va néixer en el si d’una família: és la Sagrada Família de Natzaret. Així, Déu manifesta l’harmonia que hi ha entre el que Ell ha creat i la manera com realitza la salvació.

La família es fonamenta en el matrimoni d’un home i una dona i és una institució molt important per al bé de les persones. El Concili Vaticà II afirma que “el benestar de la persona i de la societat humana i cristiana va estretament unida a la bona situació de la comunitat conjugal i familiar”. Això significa que la bona salut de les famílies és molt necessària per a la realització de les persones dels esposos i especialment dels fills.

No hi ha dubte que actualment hi ha molts factors, en la societat en general i en la nostra en particular, que fan difícil l’harmonia i l’estabilitat de les famílies. Ja ha esdevingut un tòpic o lloc comú parlar de la crisi de la família. ¿Quina és la institució que no passa actualment per una certa situació de crisi? De tota manera, la família és una de les institucions que més resisteixen les crisis. L’escriptor André Frossard afirmava que el matrimoni i la família són peces de resistència. Tots hem de prendre consciència d’allò que està en joc en la salut o en la crisi de les famílies.

La família tindrà bona salut si la societat redescobreix els valors imprescindibles per tal que l’home i la dona, en la unió matrimonial i familiar, realitzin plenament la seva dignitat com a persones. I el primer d’aquests valors  és el veritable amor conjugal entès com una entrega mútua dels esposos, un amor per sempre, amarat de fidelitat i obert a la vida, a fi de construir una família com a  íntima comunitat de vida i d’amor.

L’amor que l’Església té a les persones i a la societat la porta a defensar amb energia la identitat del matrimoni i de la família. En aquesta missió han excel·lit els darrers Sants Pares, sobretot Joan Pau II i Benet XVI.

Ara ens estem preparant per rebre Benet XVI el proper 7 de novembre, quan vindrà per a presidir la cerimònia de la dedicació del temple de la Sagrada Família. El fet que aquest gran temple porti el nom de la santa família de Natzaret permetrà sens dubte al Sant Pare dir-nos moltes coses importants i ben necessàries per a tots nosaltres. Des de la família fins a la vida, des de la bellesa fins al diàleg fe-cultura. Estic ben segur que la família serà un punt que ens recordarà i crec que el seu magisteri ens enriquirà i ens ajudarà també a treure les conseqüències per a la nostra vida del fet que a Barcelona tinguem una església tan original dedicada precisament a la Família de Natzaret.

Per part nostra, en els temes de reflexió que hem proposat per a preparar espiritualment la visita del Sant Pare, la família hi ocupa un lloc important. El temple que el Papa dedicarà litúrgicament a Déu va començar com una ofrena votiva a la Sagrada Família, com un temple expiatori dels pecats comesos contra la santedat del matrimoni i la família. Per això, l’acte del 7 de novembre serà també una invitació a dedicar, és a dir, a oferir a Déu el santuari vivent que són les famílies, unes veritables esglésies domèstiques, com va dir el Concili Vaticà II.

La bellesa del temple de Gaudí esdevé així una invitació per a tots nosaltres. Una invitació a descobrir el veritable sentit del matrimoni i de la família en el pla de salvació de Déu.

 

Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO