El Diumenge de Rams i els joves

image

(Diumenge, 17/04/2011)

En la celebració del Diumenge de Rams tenen un protagonisme especial els infants i els joves; els primers sobretot amb la benedicció de la palma, recordant aquells infants que varen aclamar Jesús en la seva entrada a Jerusalem.

Jesús es va negar a tota temptativa de fer-lo un rei temporal, però en aquest diumenge veiem com prepara els detalls de la seva entrada messiànica a la ciutat de David. Jesús és aclamat com a “fill de David”. Hosanna vol dir salva!, dóna la salvació! El Salvador entra a la seva ciutat muntat sobre un pollí, signe que no ve a conquerir-la amb l’astúcia o la violència, sinó amb la humilitat i amb l’ofrena de si mateix. Jesús puja a Jerusalem per darrera vegada disposat a morir-hi i acomplir així la “nova i definitiva Aliança per vosaltres i per tots els homes en remissió dels pecats”.

Per això, el Diumenge de Rams ens mostra que els primers súbdits del seu regne són els infants, els joves i els pobres de Déu, que l’aclamen. La seva aclamació “beneït el qui ve en nom del Senyor”, inspirada en el llibre dels Salms, l’Església l’ha feta seva en el Sanctusde la litúrgia eucarística per obrir el memorial de la Pasqua del Senyor.

“L’entrada de Jesús a Jerusalem –diu el Catecisme de l’Església Catòlica– manifesta la vinguda del Regne que el Rei Messies va realitzar per la Pasqua de la seva mort i resurrecció. Amb aquesta celebració del Diumenge de Rams, la litúrgia de l’Església obre la Setmana Santa”.

Desitjo dirigir una paraula d’invitació a tots els catòlics de la diòcesi a unir-se a les parròquies i altres comunitats cristianes en aquests dies de tanta significació per als cristians. Les comunitats cristianes sempre resten obertes per acollir els qui s’hi acosten per participar en les celebracions de la fe. Però d’una manera ben especial ho estan en aquests dies, amb el desig de rebre els anomenats practicants ocasionals.

La meva segona invitació va dirigida als joves. Aquests, com he dit, estan especialment presents en la celebració del Diumenge de Rams. Joan Pau II els va voler donar un protagonisme especial amb la institució de la Jornada Mundial de la Joventut, que coincideix amb el Diumenge de Rams els anys en els quals aquesta Jornada se celebra a les Esglésies locals.

Aquest any, però, toca celebrar la Jornada Mundial, que serà presidida pel Sant Pare a Madrid del 16 al 21 del proper agost i que té com a lema aquestes paraules de la Carta de Sant Pau als Colossencs: “Arrelats i edificats en Crist, ferms en la fe” (cf. Col 2, 7). Ja des d’ara invito els joves cristians de la diòcesi a unir-se a aquesta Jornada Mundial entorn del Sant Pare, en què la nostra diòcesi es farà ben present.

A més, del 12 al 15 d’agost, els joves visitaran moltes diòcesis del país. Són les anomenades “Jornades a les diòcesis”, que són una oportunitat de coneixement mutu i d’agermanament entre els joves de diversos països. La nostra diòcesi té previst acollir prop de 15.000 joves de tot el món, però sobretot de les diòcesis franceses de París i Marsella, de Colònia i Milà, que han escollit Barcelona com a primera etapa de la seva participació a la Jornada Mundial de Madrid. La Delegació diocesana de Pastoral de Joventut ja treballa per tal d’organitzar una bona acollida per a tots. I demano i agraeixo totes les formes de col·laboració que els diocesans – adults i joves- puguin aportar per al bon acolliment d’aquests joves que ens visitaran.

Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO