El bisbe ha de ser el primer evangelitzador

(Diumenge, 11/03/2012)

La “Missió Metròpolis” que se celebra durant aquesta Quaresma a dotze grans ciutats de tradició cristiana –entre les quals hi ha Barcelona- vol ser una invitació als creients a redescobrir la urgència de viure l’Evangeli i de fer-lo conèixer als batejats que s’han allunyat de l’Església i també als qui no coneixen encara Crist.

A Barcelona estem fent el que és comú a les dotze ciutats, però amb algunes ampliacions i adaptacions que estan plenament en la línia i contingut del nostre Pla Pastoral diocesà, que vol ser eminentment evangelitzador.

Es vol posar en relleu que el bisbe és en l’Església diocesana el primer evangelitzador. Per això els arquebisbes de les dotze ciutats farem una catequesi als catecúmens –els cristians, joves o adults, que es preparen durant la Quaresma per rebre el baptisme-, una altra catequesi dirigida als joves i una tercera catequesi adreçada a les famílies.

Una de les realitats més positives que, en l’àmbit de l’evangelització, tenim ja actualment a la nostra diòcesi –com també a les altres diòcesis de Catalunya- és el Servei Diocesà per al Catecumenat. És molt important que l’Església aculli degudament les persones que no han rebut el baptisme i que demanen aquest sagrament, que és la porta de tota la vida cristiana. Vaig demanar a les parròquies que preparen catecúmens, joves o adults, per als tres sagraments de la iniciació cristiana –baptisme, confirmació i eucaristia- que ho comuniquessin al Servei Diocesà per al Catecumenat per tal que poguessin participar en la catequesi que vàrem celebrar el passat 26 de febrer –primer diumenge de Quaresma- a la catedral de Barcelona.

La trobada del pastor diocesà amb els joves la vàrem celebrar ahir dissabte, 10 de març, a la tarda. Vaig fer una exposició dels continguts cabdals de la fe cristiana i va seguir un diàleg fluid i sincer amb els moltíssims joves que acolliren la invitació del seu cardenal. La catequesi dirigida a les famílies, la tindrem, ajudant Déu, el proper dissabte 24 de març a les 5 de la tarda, i el lloc escollit parla per si mateix a les famílies: la basílica de la Sagrada Família. Serà abans de la missa per a la Jornada a favor de la Vida.

No hi ha dubte que són freqüents les conferències quaresmals a les parròquies, comunitats i moviments. He demanat als rectors i altres responsables pastorals que aquest any tinguin un contingut molt evangelitzador, i invito tots els ciutadans a participar-hi.

El missatge de Jesucrist porta a la conversió, a prendre consciència dels nostres pecats i a celebrar el sagrament de la Reconciliació com a expressió de l’amor misericordiós del Senyor. Per això, amb motiu de la celebració de la “Missió Metròpolis”, es vol potenciar la celebració d’aquest sagrament durant la Quaresma a la catedral i arreu de l’arxidiòcesi. A la catedral tindrem la celebració comunitària del sagrament del Perdó el proper 16 de març a les 19.30 hores.  Demano als responsables pastorals que facilitin molt als fidels la confessió sagramental i que les celebracions comunitàries del sagrament de la Reconciliació es preparin degudament, segons les disposicions de l’Església.

  Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO