Diumenge V de Quaresma

Primera Lectura       Us infondré el meu esperit i recobrareu la vida

Lectura del llibre del profeta Ezequiel                                                                             

Salm Responsorial          Són del Senyor l’amor fidel i la redempció generosa

Segona Lectura      L’Esparit d’aquell que va ressuscitar Jesús d’entreels morts, habita en vosaltres

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma                                                   

Evangeli        Jo sóc la resurrecció i la vida

Lectura de l’evangeli segons sant Joan