Diumenge IV de Pasqua

Primera Lectura       Déu l’ha constituït Senyor i Messies

Lectura dels Fets del Apòstols                                                                               

Salm Responsorial       El Senyor és el meu pastor, no em manca res

Segona Lectura     Heu tornat a aquell que és el vostre pastor i guardià

Lectura de la primera carta de sant Pere                                           

Evangeli     Jo sóc la porta per entrar a les ovelles

Lectura de l’evangeli segons sant Joan