Diumenge I de Quaresma

Primera Lectura        Creació i pecat dels primers pares

Lectura del llibre del  Gènesi  

Salm Responsorial    Com­padiu‑vos de nos­al­tres, Se­nyor, per­què hem pecat.

Segona Lectura    Com més abundava el pecat, més ha abundat també la gràcia

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma  

Evangeli        Jesús dejuna durant quaranta dies i és temptat

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu