Diumenge de Rams

Primera Lectura       No he amagat la cara davant les ofenses i sé que no quedaré avengonyit

Lectura del llibre del profeta Isaïes                                                                             

Salm Responsorial          Déu meu, Déu meu, ¿per què m’heu abandonat?

Segona Lectura      Jesucrist s’abaixà. Per això Déu l’ha exalçat

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips                                              

Evangeli        Estic disposat a entregar-vos Jesús. ¿Què em voleu donar?

Passió de nostre Senyor Jesucrist segons Sant Mateu