Decret sobre la Solemnitat de Sant Josep

DECRET 02/16.- Barcelona, 14 de març de 2016.

Atès que el 19 de març d’aquest any, festa de Sant Josep, s’escau en dissabte i és dia laborable 

Donada la importància d’aquesta festa dins el calendari de l’Església, i preveient que molts fidels poden tenir dificultats per celebrar-la, a causa del treball;

PEL PRESENT decret disposem el següent:

1.      A aquells fidels que poden tenir dificultats a causa del treball, els queda dispensada l’obligació de participar en la celebració eucarística i les altres obligacions derivades de les festes declarades de precepte.

2.      D’acord amb el c. 1246 del Codi de Dret Canònic, es manté el precepte en aquells llocs on hagi estat triada la festa de Sant Josep com a festa local.

Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Barcelona.

 

 

† Joan Josep Omella Omella

Arquebisbe de Barcelona

 

Per manament del  Sr. Arquebisbe 

Sergi Gordo Rodríguez, prev.

Secretari general i Canceller