Cridats a ser missioners de la fe

(Diumenge, 21/10/2012)

L’Església catòlica celebra avui arreu del món el Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe, conegut entre nosaltres, de forma abreujada, com la Jornada del Domund. Aquest any, per raó de les circumstàncies que envolten aquesta diada, té com a lema “Missioners de la fe”.

La celebració del Domund d’enguany adquireix un significat especial per la commemoració del 50è aniversari del Concili Vaticà II, l’obertura de l’Any de la Fe –iniciat el passat dia 11 d’octubre- i el Sínode dels Bisbes, que celebra aquest mes la seva tretzena assemblea ordinària i que està estudiant el tema “La nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana”. Els bisbes que som a Roma per participar en els treballs d’aquesta assemblea sentim vivament –com tots els altres bisbes del món- la responsabilitat de portar l’anunci de Jesucrist a tots els homes i les dones del món que encara no el coneixen o que, havent-lo conegut, s’han allunyat de l’Església i de la vida cristiana.

Això és el que anomenem la pastoral evangelitzadora, que equival a respondre de manera efectiva a aquell imperatiu que Pau VI va formular d’una manera ben clara en un document, que és encara ben actual, l’Exhortació Evangelii nuntiandi, que va publicar poc després del Concili Vaticà II: “L’Església existeix per evangelitzar”.

Podem dir que aquesta preocupació evangelitzadora ha estat una constant de la vida de l’Església des del Vaticà II fins avui. Aquest Concili va dedicar a l’activitat missionera de l’Església un dels seus decrets, en la redacció del qual va tenir una intervenció especial el que aleshores era un jove i ja acreditat teòleg i professor a Alemanya, de nom Joseph Ratzinger, avui Benet XVI. El decret conciliar anomenat “Ad gentes” -és a dir, “Als pobles”- comença amb aquestes paraules: “Enviada per Déu als pobles perquè sigui el sagrament universal de salvació, l’Església, per les exigències més íntimes de la seva catolicitat, i obeint les ordres del seu Fundador, s’esforça per anunciar l’Evangeli a tots els homes”.

“Els homes que esperen Crist són encara un nombre immens”, va dir Joan Pau II, fent-se ressò de la intenció profunda del Concili Vaticà II en la seva encíclica Redemptoris missio, sobre la validesa i actualitat del manament missioner de Jesucrist, en la qual deia: “No podem romandre tranquils pensant en els milions de germans i germanes, redimits també per la sang de Crist, que viuen sense conèixer l’amor de Déu”.

I Benet XVI, en el missatge per al Domund d’enguany, ens ha dit que “avui com ahir, Jesucrist ens envia pels camins del món per a proclamar el seu Evangeli a tots els pobles de la terra. Malgrat les dificultats que troba avui aquesta missió, ens cal reprendre el mateix fervor apostòlic de les primeres comunitats cristianes, que, petites i indefenses, van ser capaces de difondre l’Evangeli a tot el món llavors conegut mitjançant el seu anunci i el seu testimoniatge”. Us puc dir que aquest és l’esperit que es respira a l’actual assemblea sinodal.

La nostra Església particular de Barcelona desitja també sintonitzar amb aquesta preocupació de l’Església universal manifestada per les paraules del Sant Pare i dels bisbes del Sínode. Amb aquest esperit, en ocasió del Domund, cal que tinguem ben presents amb la nostra pregària i el nostre ajut els missioners i les missioneres. Aquest col·lectiu ens honora a tots els fills i les filles de l’Església, perquè ells ens donen exemple de treball generós per anunciar Jesucrist i el seu Evangeli entre tots els pobles de la terra. Ells i elles són els principals “missioners de la fe”.

† Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO