Com conduïm?

(Diumenge, 08/07/2012)

Les carreteres són ben familiars per a gairebé tothom. Cada dia es viatja més. L’estiu és un període de l’any en què augmenten els viatges amb motiu fonamentalment de les vacances. Per això, aquest diumenge 8 de juliol, en la proximitat de la celebració el 10 de juliol de la festa de Sant Cristòfol, patró dels automobilistes, l’Església celebra la Jornada de Responsabilitat en el Trànsit. Aquest any té un lema molt profund i alhora molt clar: “La glòria de Déu és la vida de l’home. Al volant, cuida-la!”.

La frase “la glòria de Déu és la vida de l’home” és d’una gran riquesa. Es troba en una de les obres d’un gran sant dels primers temps del cristianisme, sant Ireneu de Lió, un gran testimoni de la fe catòlica en el segle II de l’era cristiana. Com ens va dir Benet XVI en el seu viatge apostòlic a Santiago de Compostel·la i Barcelona l’any 2010, “no es pot donar culte a Déu sense vetllar per l’home, el seu fill, i no se serveix l’home sense preguntar-se per qui és el seu Pare i respondre-li la pregunta per Ell […] . Això és el que l’Església vol aportar a Europa: vetllar per Déu i vetllar per l’home, des de la comprensió que se’ns ofereix de tots dos en Jesucrist.”

Amb motiu de la Jornada de Responsabilitat en el Trànsit, bo serà que pensem una mica en el deure civil i moral de conduir observant les normes de trànsit, amb prudència i solidaritat. Les xifres d’accidents, que les autoritats corresponents s’esforcen a reduir, han de fer-nos prendre consciència de la nostra responsabilitat quan conduïm, i fer-ho amb un sentit ben afinat de la justícia i de la caritat envers la vida dels altres i també envers la vida pròpia.

La causa de la majoria d’accidents de circulació són les fallades humanes: velocitat excessiva, avançaments prohibits, falta de respecte als senyals de trànsit, descuidar l’atenció, etc. No hi ha dubte que conduir malament, imprudentment, en males condicions físiques o psíquiques, és una patent d’homicida o de suïcida.

Tota vida humana és valuosa i important. Però el més trist és que la majoria d’aquestes víctimes són persones joves en plena primavera de la vida, i que el 90% de causes dels sinistres són infraccions del codi de circulació. Augmenten molt, per causa d’aquests accidents de circulació, les persones joves hemiplègiques, les quals veuen limitades les seves capacitats per tota la vida.

Cal tenir molt present que quan es condueix el cotxe o la moto no es fa pas a la jungla, aïllats completament dels altres. Això es realitza a les carreteres i autopistes, al costat i enmig de moltes altres persones i famílies que també viatgen. Així doncs, no som responsables només de la nostra pròpia vida sinó també de la dels altres, i tant la nostra vida com la dels altres són de Déu. Per això conduir bé és sinònim de solidaritat; és un deure de justícia i de caritat.

  Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO