Carta del Sr. Cardenal amb motiu de la seva participació al Sínode

Barcelona, 30 de setembre de 2015

Benvolguts diocesans,

El proper 4 d’octubre comença l’Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes dedicada a “La vocació i missió de la família en l’Església i en la societat”. El contingut de l’Assemblea Sinodal és molt important pels matrimonis i famílies, per les persones, per l’Església i per la societat.

El Papa m’ha nomenat membre de l’Assemblea i em plau per poder portar tots els desitjos, totes les il·lusions i totes les dificultats que viuen els matrimonis i famílies de la nostra arxidiòcesi. Ha nomenat també, com a auditors, al matrimoni Eugeni Gay y Maria Montserrat Rosell. Us tindrem molt presents i sabem que comptem amb les pregàries de tota l’Església diocesana.

El treball que el Sínode realitzarà aquest mes d’octubre per presentar tota la bellesa del matrimoni cristià i per harmonitzar la fidelitat i la misericòrdia demana la pregària de tots. Per això us demano que durant la celebració del Sínode (4-25 octubre) a totes les parròquies i comunitats al final de les misses es resi en comú la pregària que el Papa Francesc ha escrit per a la família.

Amb una salutació i benedicció molt cordials,

  + Lluís Martínez Sistach

Cardenal Arquebisbe de Barcelona