Carta del Cardenal Sistach amb motiu de la beatificació del Papa Pau VI

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Consell Pastoral Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals, escoles cristianes, mestres i professors de religió, dirigents de moviments, associacions i altres entitats diocesanes

 

Benvolguts i benvolgudes,

Em plau convidar-vos a participar a l’Eucaristia d’Acció de Gràcies per la Beatificació del Papa Pau VI que tindré el goig de presidir el proper diumenge, 26 d’octubre de 2014, a les 19 hores, a la Santa Església Catedral Basílica de Barcelona.

Com bé sabeu, la Beatificació del Papa Pau VI, pròpiament, tindrà lloc aquest diumenge, 19 d’octubre de 2014, a Roma. Hi seré present en representació de la nostra estimada arxidiòcesi, coincidint amb la clausura de l’Assemblea Extraordinària del Sínode dels Bisbes, en la qual he pres part com a membre nomenat directament pel Papa Francesc. El Sínode dels Bisbes és, ensems, una institució creada pel Papa Pau VI en aplicació de les orientacions del Concili Vaticà II.

La figura del Papa Pau VI ens impulsa a viure la dimensió missionera de l’Església, des d’una mirada generosa i transformadora d’entendre-la: L’Església existeix per evangelitzar, va escriure. I això no pot sinó esdevenir una font d’inspiració que ens cal agrair amb aquesta celebració d’acció de gràcies diocesana, viscuda amb joia i comunió eclesial.

Us convido, doncs, a fer-vos presents en l’Eucaristia del proper diumenge, 26 d’octubre a la Catedral de Barcelona.

Amb una salutació molt cordial,

 

+ Lluís Martínez Sistach

Cardenal Arquebisbe de Barcelona