Carta amb motiu de l’anunci de creació del cardenalat de monsenyor Omella

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Consell Pastoral Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals, escoles cristianes, mestres i professors de religió, dirigents de moviments, associacions i altres entitats diocesanes

Benvolguts diocesans,

Ahir al migdia, quan acabava de beneir un nou local de Càritas, a la parròquia de la Mare de Déu dels Desemparats de l’Hospitalet de Llobregat, vaig rebre amb goig la notícia que el papa Francesc, a l’hora de la pregària del Regina Coeli, va anunciar que en el consistori programat per al proper dia 28 de juny crearia cinc nous cardenals, com a manifestació de la catolicitat de l’Església, entre els quals –com ja sabeu– hi ha el meu nomenament .

En primer lloc, desitjo sobretot expressar al Sant Pare el meu agraïment que és una expressió de la seva generositat vers l’arxidiòcesi de Barcelona i vers la meva persona. Em sembla que, seguint l’esperit i els ensenyaments del nostre papa Francesc, us voldria dir que hem de rebre aquest fet alliberant-lo de tota interpretació de mundanitat, i fent-ne una ocasió per renovar la nostra fe i “donar raó de la nostra esperança”, amb unes actituds personals i col·lectives cada vegada més coherents amb l’Evangeli de Nostre Senyor Jesucrist i amb comunió amb el seu representant, el “dolç Crist a la terra”, com deia Santa Caterina de Siena.

El meu desig és que aquest nomenament sigui un estímul per a tota l’arxidiòcesi de Barcelona a continuar en la línia de fer cada vegada més –com ens ha demanat el papa Francesc– “d’una Església pobra i al servei dels pobres” i portar endavant el treball de l’evangelització missionera en aquesta societat catalana d’avui, marcada per la secularització, però en la que també són ben vius molts ferments de fecunda vida cristiana. Siguem testimonis d’esperança, confiant en el Senyor ressuscitat que segueix amb la seva Església i que ens envia l’Esperit Sant que renova sempre la faç del món i de l’Església de Jesucrist, com recordem aquests dies en els quals ens preparem per celebrar la Pasqua de l’Esperit, la Pentecosta.

Aquests mesos estem treballant per tal de preparar entre tots el nou Pla Pastoral Diocesà, que inspirarà l’acció de l’arxidiòcesi en els propers anys. Que aquesta notícia ens encoratgi a portar endavant aquest treball col·lectiu del qual, amb l’ajut de Déu, n’esperem molts bons fruits.

També vull expressar el meu reconeixement i gratitud a la intensa feina pastoral feta aquí pels cardenals que m’han precedit en aquesta seu, en especials els últims, Narcís Jubany, Ricard M. Carles i Lluís Martínez Sistach, aquest darrer ben present entre nosaltres, amb el seu consell i la seva col·laboració.

Vull agrair a tots els preveres i diaques, religiosos, així com a tots els laics i laiques, que col·laboren cada dia en les tasques pastorals i de govern de la nostra arxidiòcesi, la seva entrega i dedicació, que segueixin treballant per una Església en sortida, viva, i que sàpiga contagiar a tothom l’alegria del evangeli.

Als diocesans els demano, ben especialment, que em vulguin seguir acompanyant amb la seva pregària a fi que el Senyor m’ajudi sempre a exercir aquesta nova responsabilitat amb un capteniment de servei a l’Església i a la nostra societat de la Catalunya actual. Em plau expressar-vos el meu agraïment per la bona acollida que m’heu dispensat i que és per a mi un estímul a treballar amb renovada generositat al servei d’aquesta comunitat diocesana que és l’Església que peregrina a Barcelona, sota l’entranyable protecció maternal de Maria Santíssima.

Amb tot l’afecte us saluda i beneeix,

+ Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe metropolità de Barcelona

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *