Bons samaritans

(Diumenge, 12/02/2012)

Aquest segon diumenge del mes de febrer s’escau la jornada central de la Campanya Mundial contra la Fam que organitza Mans Unides, una organització no governamental (ONG) catòlica, formada per voluntaris, i que des de l’any 1960 lluita contra el subdesenvolupament i les seves causes. Amb la seva activitat ja ha superat el mig segle; la campanya d’aquest any és la que fa el número 53. I cal recordar que la iniciativa de la creació de la campanya va ser, en els seus orígens, de les dones d’Acció Catòlica; tot i que avui en aquesta organització de l’Església hi treballen, la majoria com a voluntaris, homes i dones, molts dels quals són joves.

Durant la campanya anterior, corresponent a l’any 2010, malgrat la forta crisi econòmica, es van recaptar prop de 53 milions d’euros i es van aprovar 641 projectes de desenvolupament a 55 països. Per continents, el que va veure aprovat més projectes va ser Àfrica, amb 246, seguit d’Àsia, amb 218, i Amèrica Llatina, amb 177.  Les prioritats que s’han aplicat en la darrera campanya en el moment d’aprovar els projectes de desenvolupament han estat: la promoció educativa, la promoció sanitària, la promoció agrícola i la promoció de la dona.

El lema de la campanya d’enguany fa especial esment als problemes sanitaris i diu així: “La salut és un dret de tots: actua!”, i té com a objectiu la promoció integral de la salut i de les condicions bàsiques de vida. Aquesta campanya està centrada en l’assoliment del sisè dels Objectius del Mil·lenni: combatre el virus de la immunodeficiència humana i la síndrome de la immunodeficiència adquirida (VIH/SIDA), que és una de les epidèmies més destructives de la història. La campanya també està orientada a potenciar el treball per a l’eradicació de la malària i altres malalties tropicals, sovint oblidades, que afecten greument milions de persones.

Per això, Mans Unides intenta actuar com el “bon samarità” de la paràbola de l’Evangeli, aquell home bo que es fa solidari amb l’home ferit i malalt i en té cura. Aquesta paràbola que Jesús acaba amb una invitació al seu interlocutor: “Vés, i fes tu el mateix”. Paraules que expressen molt bé la urgència del “principi de la compassió” i la disponibilitat que veiem en Jesús per tal d’alleugerir el sofriment de les persones afectades per diverses malalties i  disminucions.

És cert que en el món d’avui  hi ha encara molt treball per fer perquè el dret a la salut esdevingui una realitat universal i els avenços de la investigació en vacunes i fàrmacs i l’aplicació de les mesures preventives de les malalties siguin posades al servei de tothom, i especialment dels habitants dels països més pobres. Però desitjo acabar aquest comentari amb una invitació a l’esperança. L’esperança que representen tots aquells homes i dones que treballen per alleugerir el sofriment dels més pobres de la terra, ja sigui amb la investigació sobre vacunes i medecines, ja sigui amb el treball sanitari en l’atenció als malalts.

En el nostre món tan ple de problemes, hi ha també milions de “bons samaritans”, que es fan pròxims als més oblidats de la terra i en tenen cura en la mesura de les seves possibilitats. Encara que no vivim temps de bonança econòmica, la causa que defensa Mans Unides mereix el nostre suport i la nostra col·laboració, perquè és una d’aquelles causes que no es poden oblidar.

Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO