“Art, bellesa i transcendència”

(Diumenge, 13/05/2012)

L’anomenat Atri dels Gentils és una iniciativa encara molt jove. Fa poc temps que es va presentar a Bolonya. Els propers dies 17 i 18 de maig celebrarem a Barcelona una sessió, centrada en les relacions entre les arts, la bellesa i la fe cristiana, que té aquest lema: “Art, bellesa i transcendència”. En l’elecció del tema ha tingut importància la bellesa de la basílica de la Sagrada Família.

Benet XVI, en el missatge enviat a la trobada de París, va dir que “s’obria un gran atri per donar un nou impuls a la trobada respectuosa i amistosa entre persones de conviccions diferents”. Aquesta finalitat és sens dubte molt necessària en els moments actuals. Per això, el Sant Pare va dirigir-se als joves –especialment presents a la trobada a Nôtre-Dame- dient-los: “Depèn de vosaltres, estimats joves, aconseguir que al vostre país i a Europa creients i no creients trobin el camí del diàleg. Es tracta de construir un món de llibertat, d’igualtat i de fraternitat, en el qual creients i no creients han de sentir-se lliures de ser-ho, iguals en els seus drets de viure la vida personal i comunitària en fidelitat a les seves conviccions, i han de ser germans entre ells”.

Aquest esperit de diàleg amistós i respectuós volem que presideixi també la sessió de l’Atri dels Gentils que se celebrarà els propers dies 17 i 18 de maig a la nostra ciutat de Barcelona. Aquesta sessió de l’Atri dels Gentils la dedicarem a  dialogar creients i no creients sobre “Art, bellesa i transcendència” i s’articularà en tres moments de diàleg acadèmic entre experts -al Museu Nacional d’Art de Catalunya, a la Universitat de Barcelona i a l’Institut d’Estudis Catalans-, per concloure amb un acte a la basílica de la Sagrada Família, titulat “El diàleg de les veus: poesia i música”.

Sant Pere diu a la comunitat cristiana: “Estigueu sempre a punt per a donar una resposta a tothom qui us demani raó de la vostra esperança”. Això motiva també aquests espais o atris de diàleg entre creients i no creients. Una de les finalitats de l’Atri dels Gentils és reunir els seus interlocutors creients i no creients, creant un pont d’obertura i de trobada entre ells. La qüestió de Déu no ha d’estar absent dels grans interrogants del nostre temps. 

Ens acompanyarà el cardenal Gianfranco Ravasi, president del Pontifici Consell per a la Cultura, que és l’ànima d’aquestes trobades. Ell va ser el promotor de la trobada de Benet XVI amb 300 artistes contemporanis el 21 de novembre de 2009, a la Capella Sixtina de la Ciutat del Vaticà. Observant el present amb realisme, es constata la veracitat d’allò que va dir Pau VI: que el divorci entre la fe i la cultura és un dels drames del nostre temps. És forta la temptació dels creients d’aïllar-se, de tancar-se en l’àmbit de la vivència de la fe, de dedicar les seves energies només al treball intraeclesial. Ho he dit en diverses ocasions i ho repeteixo ara: per fidelitat a la nostra fe, no podem tancar-nos en un gueto. Això seria anar contra la tradició secular de l’Església, que sempre s’ha confrontat amb les cultures de les diverses èpoques. Volem obrir-nos al diàleg amb la cultura –o les cultures- d’avui amb humilitat i realisme. Però també amb il·lusió i confiança.

Al voltant d’aquestes institucions tan importants de la nostra ciutat i de la nostra cultura, ens trobarem, els propers dies, creients i no creients, per dialogar sobre com l’art i la bellesa poden ser avui un camí d’accés a la transcendència i, en definitiva, a Déu, ja que, com diu Benet XVI, aquesta és la veritable “qüestió capital”. Em plau convidar el món cultural de Barcelona i de Catalunya, que ha estat terra de grans artistes i on les arts plàstiques tenen molta tradició, a participar en aquest esdeveniment d’un diàleg amistós i respectuós entre les arts i la fe cristiana, entre creients i no creients.

  Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO