Amb la mirada fixa en Jesucrist

(Diumenge, 16/09/2012)

La nostra arxidiòcesi de Barcelona, juntament amb tota l’Església, es prepara per celebrar, seguint les orientacions del Sant Pare, l’Any de la Fe, que començarà el proper 11 d’octubre. Diverses commemoracions i esdeveniments coincideixen en el proper mes que, ajudant Déu, ja tindrem ocasió de comentar.

Voldria remarcar, sobretot, la intenció que, com ens diu Benet XVI, ha de presidir tot allò que fem durant aquestes propers mesos. Dient-ho breument, la resposta seria aquesta: ha de ser amb un preocupació i una voluntat missionera. S’acusa a vegades a l’Església només de rememorar un fets passats, però no de preocupar-se per reviure –per refer- aquests esdeveniments en el present i de preparar-los per al futur, almenys per al futur immediat.

Com si respongués a aquesta crítica, el Sant Pare, a les paraules amb què anuncià l’Any de la Fe, el 16 d’octubre de l’any passat, va dir que es tracta d’evocar la bellesa i la centralitat de la fe, l’exigència d’enfortir-la i aprofundir-la a nivell personal i comunitari. “Fent-ho amb una perspectiva no només celebrativa, sinó més aviat missionera, en la perspectiva exactament de la missió ad gentes i de la Nova Evangelització”, segons afirmà després de l’Àngelus d’aquell dia. Amb l’expressió llatina ad gentes s’entén la proposta de Jesucrist als pobles que no han rebut l’anunci de l’Evangeli.

Heus ací, doncs, la perspeciva amb la que ens hem de preparar per a viure el proper Any de la Fe. Amb el Sant Pare cal que siguem ben conscients que, avui, tot el món és terreny de missió, de proposta de Jesucrist a aquells que no el coneixen o als que no els ha estat anunciada la seva Persona i el seu missatge. La perspectiva és, per tant, fonamentalment i bàsicament missionera.

Per això mateix, aquest Any de la Fe cal que sigui un temps d’un esforç per tal de donar a conèixer especialment Jesucrist als homes i dones del nostre entorn. Es així com estarem en comunió amb el desig del Sant Pare. Ell, en la carta apostòlica amb la que convocava aquest Any, diu: “Des del començament del meu ministeri com a successor de Pere, he recordat l’exigència de redescobrir el camí de la fe per il·luminar de manera cada cop més clara l’alegria i l’entusiasme renovat del trobament amb Crist”.

Durant tots els mesos de l’Any de la Fe ens caldrà, sobretot, “tenir la mirada fixa en Jesucrist, que va iniciar i completa la nostra fe”. L’Església no existeix per anunciar-se a ella mateixa, sinó per evangelitzar, per donar a conèixer i fer present Crist i el seu Evangeli. Això és el que el Sant Pare ens crida a viure sobretot durant aquests mesos propers. Voldria afegir que, per a la nostra diòcesi, aquest propòsit s’integra molt bé amb el nostre Pla Pastoral. Recordem que el primer objectiu d’aquest Pla Pastoral diu així: “L’anunci de Jesucrist als qui no el coneixen”. El Senyor ens ha confiat la joiosa responsabilitat d’anunciar-lo a aquestes persones amb el testimoniatge de la nostra vida cristiana i amb les nostres paraules. Convé molt que prenguem consciència del nostre compromís baptismal, que ens fa evangelitzadors i apòstols allà on ens trobem. I sobretot ens cal invocar la gràcia de l’Esperit Sant, perquè només ell pot obrir el cor dels homes i dones d’avui a la Paraula de Jesucrist.

Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO