Carta dominical | «Som missió»

Avui celebrem la solemnitat de la Pentecosta. Així culminem el temps pasqual amb la recepció del do de l’Esperit Sant. El naixement de l’Església troba el seu origen en aquella ferida al cor de Jesús que va produir un vessament de dons i de fruits. El do de l’Esperit Sant continua l’obra del Fill actuant en l’Església i en cada un de nosaltres.

Jesús va prometre als seus deixebles que els lliuraria l’Esperit Sant. El dia de la Pentecosta es va complir aquesta promesa. Els apòstols, reunits amb Maria i en pregària, van rebre l’Esperit Sant: «Tots quedaren plens de l’Esperit Sant i s’expressaven tal com l’Esperit els concedia de parlar.» (Ac 2,4).

La Pentecosta obre en tots nosaltres la possibilitat de participar del mateix Esperit que va omplir Jesús. Els qui amb fe ens disposem per acollir-lo, rebem la força necessària per dur a terme la missió que Jesús va rebre del Pare i que ens va confiar en el moment de la seva ascensió al cel. Ressonen fortament aquelles paraules del Senyor ressuscitat dirigides als seus deixebles: «”Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres”. Llavors alenà damunt d’ells i els digué: “Rebeu l’Esperit Sant”» (Jn 20,21-22).

A partir de la vinguda de l’Esperit Sant, el dia de la Pentecosta, els apòstols es van alliberar de la seva por i van sortir d’on eren amagats per començar la missió d’anunciar l’Evangeli per tot el món. Així, Pere rep l’Esperit Sant per anunciar al poble la resurrecció de Jesucrist i la seva condició de Fill de Déu. Pau és omplert de l’Esperit Sant abans de lliurar-se al seu ministeri apostòlic, de la mateixa manera que Esteve, ple del mateix Esperit, és escollit per a la diaconia i, més tard, per al martiri. El mateix Esperit que fa parlar Pere, Pau i els dotze, inspirant-los les paraules que han de pronunciar, descendeix també damunt els qui escolten la paraula de Déu en l’Església naixent i de sempre.

L’Església és essencialment missionera, és a dir, enviada pel Crist a totes les nacions i a totes les cultures per tal que sembri i ajudi a créixer en elles la llavor del Regne de Déu. Per això, cal que la nostra torni a ser una Església en sortida. No és pas casualitat que la diada de l’Acció Catòlica i de l’Apostolat seglar coincideixi amb la Pentecosta. El lema de la Jornada d’enguany, «Som missió», ens convida a prendre consciència de la nostra condició missionera tot recordant les paraules del papa Francesc referides a cada un de nosaltres: «jo soc una missió en aquesta terra, i per això soc en aquest món» (EG 273). L’Esperit Sant vol moure els nostres cors perquè prenguem més consciència del nostre compromís baptismal i ens lliurem activament a la missió, confiada a l’Església, d’anunciar la bona nova de Jesucrist.

Benvolguts germans, prego al Senyor perquè aquest any l’Esperit Sant vingui sobre cadascun de nosaltres, sobre tota l’Església que pelegrina a Barcelona. Demano al Senyor que ens animi i enforteixi per respondre amb atreviment cristià i cor generós als reptes que avui tenen la nostra Església i la nostra societat.

Card. Joan Josep Omella
Arquebisbe de Barcelona

Escolta la glossa dominical en la veu del cardenal arquebisbe de Barcelona.