Carta dominical | «Sal de la terra i llum del món»

Aquest diumenge celebrem el Dia de l’Església Diocesana, més conegut entre nosaltres com la Jornada de Germanor. Per segon any consecutiu, es repeteix un lema molt encertat: “Amb tu, som una gran família”.

Efectivament, l’Església catòlica som una gran família que acull i s’esforça a construir una societat millor i més fraterna. Una família que treballa per crear una convivència social agradable i solidària, especialment amb els més necessitats. L’Església, oferint el missatge de l’Evangeli, els sagraments de la vida nova i vivint el nou manament de l’amor, desvetlla la responsabilitat dels cristians pel bé comú de les societats en què viuen.

De tant en tant, és bo aturar-nos una estona per contemplar i donar gràcies a Déu per tot el bé que som capaços de fer quan acollim i seguim la seva voluntat. Per prendre consciència de la tasca que fem els cristians, les parròquies i institucions d’Església només cal preguntar-nos: ¿què seria de les nostres ciutats i pobles sense el treball dels cristians? Pensem en el camp de l’espiritualitat, de l’atenció als malalts i a la gent gran, als pobres i marginats, en el camp de l’ensenyament i de la cultura, etcètera. Les nostres ciutats i els nostres pobles no serien els mateixos sense aquesta gran família. Els mancaria ànima, els mancaria sentit, els mancaria joia i esperança, hi trobaríem a faltar fraternitat i justícia.

L’Església vol fer de la nostra societat una gran família que té a Déu com a Pare i a Jesucrist com a germà gran. Aquesta és una de les grans missions que ens ha confiat el Senyor. Veure l’altre com un do, com un regal i una oportunitat. Sovint no ens en sortim i ens deixem portar per la temptació de mirar l’altre com un enemic. Malgrat això, els catòlics no volem deixar de treballar per assolir aquesta fita. Ho volem fer mitjançant la formació humana i intel·lectual, a través de les nostres escoles i centres universitaris. Però també ajudant els infants, joves i adults a madurar com a persones mitjançant les catequesis d’adults, de joves i d’infants, mitjançant la vida comunitària a les parròquies, als moviments i als instituts de vida consagrada i les societats de vida apostòlica. La nostra és una família que no vol oblidar-se dels qui pateixen, denunciant-ne la situació i ajudant-los a través de les moltes accions de solidaritat.

Podem dir, amb un profund agraïment a Déu, que sense l’Església catòlica la nostra societat seria molt més pobra en recursos humans, culturals i espirituals. Per això, en aquest dia de “Germanor”, que és l’únic dia a l’any en què es fa aquesta col·lecta en favor de les obres diocesanes, us demano la vostra col·laboració. Aquest dia, la Delegació Diocesana d’Economia dona compte de l’origen del seus recursos i de la seva destinació al servei de l’acció pastoral i dels més necessitats.

Amb la vostra col·laboració, la nostra diòcesi ha pogut crear i mantenir el Fons Comú Diocesà, un fons al servei de l’intercanvi de recursos entre totes les parròquies, amb una clara finalitat: que aquelles que tenen més recursos ajudin solidàriament les que en tenen menys o passen per moments d’especial necessitat. Es tracta, en resum, de disposar dels mitjans perquè l’Església pugui continuar donant resposta a la crida rebuda de Jesucrist. Moltes gràcies per la vostra ajuda.

† Cardenal Joan Josep Omella
Arquebisbe de Barcelona

Escolta la glossa dominical en la veu del cardenal arquebisbe de Barcelona.