Carta dominical | «L’impacte econòmic de l’Església diocesana»

He de confessar que escric amb cert respecte sobre l’economia de l’Església, tema delicat i que requereix uns coneixements tècnics no sempre fàcils d’exposar. No obstant això, considero que és oportú dedicar aquesta carta setmanal a un informe presentat recentment per la Conferència Episcopal Espanyola.

Aquest informe ha estat elaborat per una important consultora internacional (Ernst & Young –EY–). En aquest estudi s’avalua únicament l’impacte socioeconòmic de les 69 cúries diocesanes i de les 23.000 parròquies que hi ha a Espanya. Tot això sense tenir en compte l’extraordinària tasca que fan molts laics i consagrats, així com institucions catòliques en camps com l’educació, la sanitat, l’assistència social, entre d’altres.

A la pregunta d’on procedeixen els seus recursos, l’estudi assenyala les diverses fonts i en destaca com a principals: les aportacions voluntàries dels fidels (36%), l’assignació tributària (24%), altres ingressos corrents (20%) i els ingressos del patrimoni i altres activitats (12%). El que l’Església rep mitjançant l’assignació tributària (0,7% de l’IRPF) prové del que els ciutadans decideixen lliurement en marcar la casella corresponent a l’Església catòlica en la declaració de l’IRPF. Convé recordar que, des dels acords de desembre de 2006 entre el govern espanyol i la Santa Seu, en els pressupostos generals de l’Estat no existeix cap dotació pressupostària per al sosteniment de l’Església catòlica.

L’Església diocesana fa anys que treballa per aconseguir els recursos suficients que necessita. Actualment, més de tres quartes parts dels seus ingressos procedeixen de fonts pròpies. Això diferencia l’Església d’altres institucions com partits, sindicats o ONG que es sostenen bàsicament de diners públics.

Segons aquest informe, la repercussió econòmica de la tasca social realitzada per les 23.000 parròquies distribuïdes per tot el territori espanyol va ser de 1.386 milions d’euros. A més, si ens fixem en la tasca assistencial, descobrim que l’Església diocesana multiplica per 2,5 cada euro que rep.

Convé conèixer totes aquestes dades, però no oblidem que el que mou l’acció de l’Església és la missió rebuda de Jesucrist. La veritable repercussió social de l’Església es manifesta en l’anunci de Jesucrist i en l’edificació d’una societat més humana, fraterna i esperançada. Si amb això, a més, se’n treu un profit econòmic, ¡beneït sia!

A la mateixa hora en què aquest estudi era presentat a Madrid, el papa Francesc rebia els nous ambaixadors davant la Santa Seu i els deia: «Permeteu-me referir-me a l’alta responsabilitat que compartim en la protecció dels més vulnerables […]. La necessitat urgent de parar atenció als més pobres dels nostres ciutadans és un deure clar. Això s’expressa quan ens unim per promoure el seu desenvolupament integral. Aquesta unió té un nom concret: fraternitat!».

Tant de bo l’Església, la família dels cristians, rebi de Déu la força i la llum necessàries per poder continuar la missió de fer créixer l’amor, l’esperança i la confiança en el món.

Card. Joan Josep Omella
Arquebisbe de Barcelona

Escolta la glossa dominical en la veu del cardenal arquebisbe de Barcelona.