Carta dominical | «La unitat dels cristians, un repte»

El proper dijous dia 18 de gener iniciem la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians que culminarà el 25 de gener amb la celebració de la festa de la conversió de Sant Pau. Aquest any el lema és: «La vostra dreta, Senyor, és forta i gloriosa» (Ex 15,6).

El lema d’aquest any vol anar al nucli per recordar-nos que és el Senyor qui sosté la nostra vida, és Ell qui fa meravelles i fa possible el que als nostres ulls semblaria inabastable. Els nostres germans cristians del Carib, de tradicions diverses, han fet experiència de la mà poderosa de Déu en la fi de l’esclavitud.

Els pobles del Carib conserven un cant de victòria sobre l’opressió de l’esclavatge. Es tracta d’un cant de llibertat que els uneix. Actualment afronten nous reptes que amenacen una altra vegada d’esclavitzar i de deteriorar la dignitat de l’ésser humà creat a imatge i semblança de Déu. La dignitat humana no es pot perdre, però amb freqüència s’enfosqueix pel pecat personal. Aquest pecat provoca que sovint les nostres relacions socials no gaudeixin de la justícia i compassió que mereix tota persona humana. El pecat esvaeix l’amor i el respecte en les nostres relacions i deriva en situacions de pobresa, violència, injustícia, pena, dolor i angoixa, que afecten de manera significativa la dignitat humana.

El nostre món no el canvien les estructures, sinó les persones; no el canvien els sistemes, sinó la qualitat de les nostres relacions humanes. Quan aquestes es mouen pels criteris de Jesús, tot esdevé nou. Déu vol que els humans visquem units i en vertadera concòrdia. La vigília del sacrifici de la creu, Jesús mateix va pregar al Pare pels seus deixebles i per tots els qui creuríem en Ell. Jesús va pregar al Pare: «que tots siguin u, com tu, Pare, estàs en mi i jo en tu» (Jn 17,21). Jesús ens convida a fer nostra aquesta pregària per tal que es vagi forjant una comunió viva i vivificant que, a poc a poc, transformi les nostres relaciones humanes. Transformant aquestes relaciones interpersonals, es transformarà el món.

Senyor, sabem que la teva crida és a la comunió en i amb Tu. Una comunió que acull i respecta la diversitat, que aprecia i valora la diferència, que no té por de cercar la veritat. Una força de comunió que rebem de Tu en l’Eucaristia i que si la deixem actuar pot refer allò trencat, o regenerar allò que s’esquerda. Senyor, perdó per la nostra incapacitat a l’hora de viure units tots els cristians. Senyor, encara que lentament, ja fa unes quantes dècades que anem aproximant postures. No és senzill, però sabem que Tu ens acompanyes.

En el camp del diàleg vers la unitat dels cristians, en el diàleg ecumènic, venim d’un any 2017 marcat per la commemoració del 500 aniversari de la Reforma luterana. Aquesta efemèride ha estat una bona ocasió per fer una reflexió serena. Durant massa temps, els cristians de diverses confessions vam viure en un clima de desconfiança i rivalitat. En aquest sentit, el papa Francesc ens convida a fer «un estudi atent i rigorós, lliure de prejudicis i polèmiques ideològiques, que permeti a les Esglésies discernir i assumir allò que de positiu i legítim hi havia en la Reforma, i distanciar-se dels errors, exageracions i fracassos, tot reconeixent els pecats que van portar a la divisió» (Luter, cinc-cents anys després, congrés celebrat a la Ciutat del Vaticà el 31 de març de 2017).

Benvolguts germans i germanes, acabo les meves paraules convidant-vos a intensificar la pregària per la unitat dels cristians. El proper dijous 18 de gener a la catedral de Barcelona iniciarem aquesta setmana de pregària amb un acte ecumènic organitzat per la Delegació Diocesana d’Ecumenisme i Relacions Interreligioses.

† Cardenal Joan Josep Omella
Arquebisbe de Barcelona

Escolta la glossa dominical en la veu del cardenal arquebisbe de Barcelona.