Carta dominical | «La pasqua de santa Maria»

Aquest any la solemnitat de l’Assumpció de Santa Maria, coneguda popularment com la «Mare de Déu d’agost», s’escau en diumenge. És una raó addicional per dir que és la festa major de Maria, la mare del Senyor. I és ben significatiu que en aquest dia una gran part de municipis de la nostra terra celebrin la seva festa major anual, o almenys la «festa major d’estiu».

L’Assumpció de la Verge Maria a la glòria en cos i ànima, dogma de fe definit pel papa Pius XII el dia 1 de novembre de 1950, és una  festa antiquíssima que se celebra conjuntament a l’Orient i a l’Occident. Maria és la mare que convida tots els fills a lloar Déu, malgrat les ferides, les incomprensions i les ruptures generades al llarg de la història de l’Església. Per això el Concili Vaticà II, a la seva constitució dogmàtica sobre l’Església Lumen gentium, dirà: «És motiu de gran goig i consol per aquest sant Concili que també entre els germans separats no falten els qui tributen el degut honor a la Mare del Senyor i Salvador, especialment entre els orientals» (LG 69).

El teòleg Max Thurian, de la comunitat ecumènica de Taizé, en el seu llibre Maria, Mare del Senyor, figura de l’Església (1965), escrivia que «abans que ésser un motiu de divisió, la reflexió cristiana sobre el paper de la Verge Maria és per a nosaltres un motiu de joia i una font de pregària». Maria ens pot ajudar a afavorir l’encontre i la reconciliació entre tots aquells que considerem Jesucrist com a Senyor i Salvador.

L’Assumpció de la Mare de Déu implica la seva glorificació i acreix l’esperança de la resurrecció en Crist. Aquella que va concebre el Verb de Déu per obra de l’Esperit Sant ha estat assumpta en cos i ànima, en la seva condició materna i virginal, a la glòria del Fill. Per això, és ben adequada la denominació d’aquesta festa com la Pasqua de Maria.

Benvolguts germanes i germans, alegrem-nos en el Senyor en aquesta festa de l’exaltació de Santa Maria, que és també per a nosaltres un constant motiu d’esperança, malgrat les dificultats d’aquest moment. Us convido a la joia i a la pregària, ja que com ens recorda el Concili Vaticà II tenim en Santa Maria, Mare de Déu i Mare nostra, la millor intercessora davant Jesucrist: «Tots els fidels supliquen la Mare de Déu i Mare dels homes perquè ella, que va ajudar amb les seves oracions l’Església naixent, també ara, exaltada al cel per sobre de tots els àngels i benaurats, intercedeixi davant del seu Fill fins que totes les famílies dels pobles arribin a aplegar-se feliçment en pau i concòrdia, en un sol Poble de Déu, per a glòria de la Santíssima i indivisible Trinitat.» (LG 69).

Santa Maria, assumpta al cel, intercedeix per nosaltres que som en aquesta entranyable terra, però també vall de llàgrimes, i ajuda’ns ara i en l’hora de la nostra mort. Amén.

† Card. Joan Josep Omella
Arquebisbe de Barcelona

Escolta la glossa dominical en la veu del cardenal arquebisbe de Barcelona.