Carta dominical | «La infància missionera»

Aquest diumenge, segon del temps ordinari, l’Església a Espanya celebra la Jornada de la Infància Missionera. És una iniciativa mundial que recorda la noble tasca dels missioners que es dediquen a atendre els prop de quatre milions d’infants, en 120 països, que es calcula que es beneficien d’aquesta gran obra evangelitzadora i assistencial.

Les Obres Missionals Pontifícies (OMP) són una iniciativa de l’Església Catòlica, que promou i depèn directament del Papa, i que té per finalitat el sosteniment econòmic i espiritual dels territoris de missió. La Infància Missionera és una de les quatre obres de l’OMP i va ser fundada l’any 1843, és a dir, vuitanta anys abans de la Declaració dels Drets dels Infants de Ginebra. La Infància Missionera fou creada a França, sota la protecció de l’Infant Jesús, pel sacerdot Charles de Forbin-Janson. Aquest aristòcrata parisenc va renunciar al seu càrrec polític per posar-se al servei de Déu, en particular per defensar la figura del Papa, per restaurar la fe a França i per evangelitzar el món.

L’Obra de la Infància Missionera no només pretén canalitzar l’ajuda cap a les missions, sinó que també vol posar els infants al centre de la tasca evangelitzadora. Els vol donar el protagonisme de la missió. Ells també són missioners en els seus entorns. La missió en els infants els fa créixer en generositat, solidaritat i en amor al proïsme.

Les aportacions recollides gràcies a aquesta iniciativa ajuden a dur a terme una tasca que beneficia els infants als territoris de missió. Són recursos necessaris per poder oferir-los un desenvolupament físic, humà i espiritual bàsic. Hi ha prop de dos mil cinc-cents projectes en l’àmbit de l’educació, de la salut, de la protecció de la vida i de l’evangelització.

El caràcter universal de l’Església queda palès amb iniciatives d’ajut com l’Obra de la Infància Missionera. Certament, tots ens sentim part de la gran família de l’Església. Ja des dels seus inicis, els cristians tenien la idea de fer un fons comú i distribuir-lo segons les necessitats (cf. Ac 2,44). Molts països fan la seva aportació al Fons Universal de Solidaritat. El nostre país va enviar l’any passat prop de dos milions tres-cents mil euros que van beneficiar infants de quaranta-quatre països.

Com proposa el lema d’enguany de la Infància Missionera, «Comparteixo el que soc», animo a tothom a compartir i a fer comprendre la necessitat de la missió i de ser missioners. És important que els més petits també siguin protagonistes. Necessitem la seva iniciativa, alegria i creativitat.

Benvolguts germans i germanes, us animo a participar en la col·lecta d’aquest diumenge a favor de l’Obra de la Infància Missionera. Siguem llum per al món de la mà de Jesús. Siguem, amb els més menuts, sembradors d’estels i d’esperança.

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Escolteu la carta dominical en la veu del cardenal arquebisbe de Barcelona.