Carta dominical | «Home i dona els va crear»

La Congregació per a l’Educació Catòlica ha presentat recentment Home i dona els va crear (Gen 1,27), un document que aborda la qüestió de la ideologia de gènere i de la seva incidència en el món educatiu. Crec que la lectura d’aquest text pot ajudar molts pares i mestres, que veuen amb certa preocupació la implantació progressiva d’una ideologia que està provocant una gran desorientació entre els infants, adolescents i joves.

Segons els partidaris de la ideologia de gènere, la identitat de la persona (home o dona) no es defineix biològicament, és a dir, en el naixement, sinó que vindria determinada pels propis sentiments i desitjos individuals. En efecte, la identitat sexual de la persona tindria més a veure amb una construcció social que amb una realitat natural o biològica. Aquesta proposta separa dràsticament el valor de la diversitat i complementarietat biològica, afectiva i sexual entre l’home i la dona.

La Congregació per a l’Educació Catòlica ens recorda que existeixen nombrosos arguments racionals (biològics, genètics, neurològics, endocrinològics, fisiològics…) que mostren la centralitat del cos humà com un element integral de la identitat personal i de les relacions familiars. De fet, la família és el lloc natural on la relació entre l’home i la dona troba la seva plenitud. La família és una societat natural en la qual es realitzen plenament la reciprocitat i la complementarietat entre l’home i la dona.

Davant de la desconstrucció de la visió de la persona humana que proposa la ideologia de gènere, davant d’aquest desafiament educatiu, no podem deixar la família sola. La Congregació per a l’Educació Catòlica ens convida a fomentar una aliança educativa entre la família, l’escola i la societat que respecti la responsabilitat primordial dels pares en l’educació dels seus fills.

L’Església, mare i mestra, no només escolta, sinó que, enfortida per la seva missió original, s’obre a la raó i es posa al servei de la comunitat humana, per oferir-li les seves propostes. Avui més que mai necessitem una educació afectiva i sexual que «ajudi els infants i joves a desenvolupar un sentit crític davant d’una invasió de propostes, davant la pornografia i la sobrecàrrega d’estímuls que poden provocar-los una desorientació emocional i l’impediment de la seva maduresa psico-relacional». (cf. n. 42 del Document). Cal acompanyar els infants i joves en aquest aprenentatge i prevenir-los de qualsevol influència que desfiguri la seva capacitat d’estimar.

Benvolguts germans, ens cal un diàleg profund i respectuós que cerqui la veritat sobre la persona, de manera que pugui assolir la seva plenitud. Cal superar tot reduccionisme ideològic per redescobrir la bellesa de l’amor, de la complementarietat física, afectiva i mental, l’apertura a un amor que pot ser font de vida.

Card. Joan Josep Omella
Arquebisbe de Barcelona

Escolta la glossa dominical en la veu del cardenal arquebisbe de Barcelona.