Carta dominical | «Evangelitzar és el millor voluntariat»

L’Església existeix fonamentalment per evangelitzar. Ja ho deia el papa Pau VI en la seva exhortació apostòlica Evangelii Nuntiandi. L’Església ha de fer el servei d’evangelitzar, i si no serveix no serveix per a res, perquè ha estat fundada per Jesucrist amb la missió d’anunciar la Bona Notícia.

Jesucrist, després de ressuscitar i abans de tornar al Pare, ens va confiar a tots els batejats que hem rebut la iniciació cristiana la missió d’anar i anunciar l’Evangeli per tot el món. Aquesta missió evangelitzadora correspon a tota l’Església i no només als preveres i consagrats. Possiblement, el fet d’haver viscut tants anys en un context de cristiandat ha provocat que aquesta crida que hem rebut del mateix Senyor sovint no hagi estat suficientment promoguda. Avui, doncs, voldria incidir en aquesta doble crida que hem rebut els cristians: a la santedat i a la missió.

Però, què és evangelitzar? El beat papa, i futur sant, Pau VI ens recorda a l’Evangelii Nuntiandi: «Evangelitzar significa per a l’Església dur la Bona Nova a tots els ambients de la humanitat i, amb la seva influència, transformar-la des de dins i renovar-la.» (EN 18) És a dir, «aconseguir i transformar amb la força de l’Evangeli els criteris de judici, els valors determinants, els punts d’interès, les línies de pensament, les fonts inspiradores i els models de vida de la humanitat, que contrasten amb la paraula de Déu i amb el designi de salvació.» (EN 19)

Quaranta anys després i influït per Pau VI, el papa Francesc insisteix en la vocació missionera de l’Església i ens recorda que evangelitzar és proposar una trobada amb Algú que té la capacitat de transformar completament la nostra vida. Ens diu: «Sempre hem de tenir el valor i l’alegria de proposar, amb respecte, la trobada amb Crist, de fer-nos heralds del seu Evangeli. Jesús ha vingut entre nosaltres per mostrar-nos el camí de la salvació i ens ha confiat la missió de donar-lo a conèixer a tots, fins als confins de la terra» (fragment del missatge del papa Francesc amb motiu de la Jornada Mundial de les Missions de 2013). Però per poder proposar aquesta trobada amb Crist cal que també nosaltres la visquem o almenys que la desitgem de cor, posant-hi tot el que depèn de nosaltres perquè sigui possible.

Evangelitzar és el millor voluntariat i servei que podem oferir al món. No és un acte aïllat, individual ni privat, sinó que és sempre un acte comunitari (eclesial), un acte d’Església, fins i tot quan l’exercim aïlladament. Evangelitzar és oferir allò més gran que pot rebre una persona. Nosaltres volem oferir amb joia aquest regal a tota la humanitat.

Des de la nostra realitat local, volem iniciar un camí de conversió personal i comunitària per esdevenir «Església en sortida». Sí, volem prendre consciència de la nostra missió evangelitzadora, recuperar l’anhel i l’ardor missioner. Avui, 22 d’abril, a les cinc de la tarda, iniciarem aquest camí comunitari d’ardor missioner a la Basílica de Santa Maria del Mar, on celebrarem l’acte de presentació de les Orientacions i propostes per a una conversió pastoral a l’arxidiòcesi de Barcelona. Tots hi sou convidats!

Aquest nou Pla pastoral vol esdevenir un full de ruta per anar transformant la nostra comunitat diocesana en una Església en sortida. Que bé ho expressa el papa Francesc!: «Sortim, sortim a oferir a tothom la vida de Jesucrist. […] M’estimo més una Església accidentada, ferida i tacada per haver sortit al carrer, que no pas una Església malalta pel tancament i la comoditat d’aferrar-se a les pròpies seguretats.» (EG 49)

Tant de bo el Senyor i la Mare de Déu de la Mercè ens ajudin a fer viva aquesta invitació del papa Francesc.

† Cardenal Joan Josep Omella
Arquebisbe de Barcelona

Escolta la glossa dominical en la veu del cardenal arquebisbe de Barcelona.