Carta dominical | «Els joves, la gran esperança»

Aquest dimecres i fins al 28 d’octubre, es reuneix al Vaticà el Sínode dels Bisbes, en el qual m’ha convidat a participar el papa Francesc com a membre. Aquesta assemblea té com a títol: «Els joves, la fe i el discerniment vocacional».

La convocatòria d’aquesta trobada mostra que el Sant Pare confia en els joves i que hi té posada una gran esperança. «L’atenció, la pregària i la reflexió de l’Església estaran posades en vosaltres, els joves, amb el desig de comprendre i, sobretot, d’acollir el do preciós que representeu per a Déu, per a l’Església i per al món.» (Missatge del Papa als joves a la XXXIII Jornada Mundial de la Joventut, 25 de març de 2018)

A Barcelona, també volem donar-los un lloc primordial en la nostra missió evangelitzadora. Per això, el tercer eix del nostre Pla pastoral els està dedicat. En les respostes a la consulta prèvia, que van permetre elaborar el document diocesà, es constatava una gran preocupació pels joves. La societat, consumista i economicista, els embolcalla de valors espuris, d’una teranyina que els atrapa i els impedeix avançar i albirar un futur esperançador. Els allunya de la proposta que Jesús els ha regalat. Ens trobem, doncs, davant d’un repte pastoral de primera magnitud.

Però, abans de cercar respostes, hem de preguntar-nos: com mirem els joves? L’Evangeli de Marc ens ensenya com Jesús va mirar aquell jove i el va estimar. Li va fer una proposta plena de sentit, exigent i encoratjadora: «Vine, segueix-me» (Mc 10, 21). Una mirada plena d’amor als joves ha de ser la primera actitud de la comunitat cristiana envers ells. També ens hem de preguntar: ¿què oferim als joves avui? ¿Com els fem arribar la crida de Jesús, plena de sentit i de vida?

L’escolta activa és un aspecte fonamental en la tasca pastoral amb aquest col·lectiu. El document de treball del proper Sínode -fet públic el passat 19 de juny- ha estat elaborat a partir de les respostes de cent mil nois i noies d’arreu del món, els quals van expressar les seves inquietuds en un qüestionari en línia que va permetre prendre el pols a les alegries i les dificultats dels joves d’avui. Ells, encara que de vegades no en siguin conscients, també necessiten la trobada personal amb Jesucrist.

La pastoral amb els joves requereix imaginació, creativitat… i temps! Cal dedicar-los temps per poder-los conèixer i atendre les seves necessitats. Benvolguts germans, demanem que l’Esperit Sant impulsi el treball del proper Sínode dels Bisbes i aviat puguem veure’n els fruits. Ells són el nostre futur però ens necessiten ara, en el moment present.

† Cardenal Joan Josep Omella
Arquebisbe de Barcelona

Escolta la glossa dominical en la veu del cardenal arquebisbe de Barcelona.