Carta dominical | «El missioner que portem dins»

«Prediqueu l’Evangeli en tot moment i, si és necessari, utilitzeu també les paraules». Aquesta frase atribuïda a sant Francesc d’Assís em sembla molt oportuna per parlar del Diumenge Mundial de les Missions (Domund), que celebrem avui amb el lema «Batejats i enviats».

Aquest és també el lema del Mes Missioner Extraordinari, que hem iniciat fa més de dues setmanes, ara que es commemora el centenari de la carta apostòlica del papa Benet XV titulada Maximum illud sobre la tasca missionera al món. Tenint en compte aquesta efemèride, el papa Francesc ha volgut aprofitar el gran impuls de l’activitat missionera de l’Església, dut a terme per Benet XV, per cridar-nos novament a tots a l’anunci joiós de l’Evangeli convocant un Mes Missioner Extraordinari.

El Papa ens demana que aquest mes d’octubre sigui un temps de gràcia intensa i fecunda, per promoure iniciatives i intensificar la pregària, que és l’ànima de tota l’acció missionera. Això ens ho recorda la nostra Mare Església, que va nomenar patrona de les missions la religiosa carmelita santa Teresa de l’Infant Jesús. Al convent de Lisieux, ella va dedicar la vida de clausura a pregar d’una manera intensa pels missioners i pel fruit de les seves activitats.

Avui som conscients que tot el món és terra de missió. Tots els que hem rebut els sagraments de la iniciació cristiana –Baptisme, Confirmació i Eucaristia– som cridats per Jesús a ser els seus deixebles i els seus missioners al món, cadascú segons la seva vocació i segons les circumstàncies particulars de la seva vida. Aquest és, precisament, el sentit del lema d’aquest Domund: «Batejats i enviats».

¿Com podem ser testimonis de Jesús i del seu Evangeli, en les actuals circumstàncies i en els ambients en què ens movem? Això només és possible si nosaltres vivim de l’Evangeli i ens alimentem de l’Eucaristia. Avui més que mai cal que la nostra vida traspuï l’Evangeli i, quan sigui necessari, cal que donem raó de la nostra fe i de la nostra esperança amb paraules.

Sant Pau VI, en un text molt citat de la seva exhortació apostòlica Evangelii nuntiandi, confirmava la frase de sant Francesc d’Assís, que he citat a l’inici, quan va  escriure: «L’home contemporani escolta amb més gust els testimonis que els mestres, i si escolta els mestres és perquè són testimonis» (EN 41).

Germans i germanes, avui us convido a desvetllar l’anhel missioner que portem dins. Hem estat «batejats i enviats» per donar testimoni de Jesucrist amb fets i, si cal, també amb paraules. Us agraeixo la vostra ajuda econòmica, en la col·lecta que avui es fa als temples, per col·laborar en les obres missioneres de les Esglésies més joves. I, de manera especial, us convido a pregar pels fruits de les activitats missioneres de l’Església. Posem la nostra confiança en la intercessió dels màrtirs d’ahir, d’avui i de sempre. Ells són els veritables testimonis de fe que vivifiquen la missió de l’Església.

† Card. Joan Josep Omella
Arquebisbe de Barcelona

Escolta la glossa dominical en la veu del cardenal arquebisbe de Barcelona.