Carta dominical | «Conèixer-nos és estimar-nos»

Molts de vosaltres, en la consulta prèvia a la redacció del nou Pla pastoral de la diòcesi, assenyalàveu la necessitat de fomentar la relació i la comunió entre les persones, comunitats i grups en el si de l’Església. Fèieu una crida a superar o relativitzar les diferències, d’idees i de maneres de fer, en la pastoral. Consideràveu que un dels reptes dels propers anys era afavorir un clima de consens i comunió que fes possible una evangelització més eficaç. És cert, és molt més el que ens uneix que el que ens separa. És Crist qui ens agermana.

De vegades, ens hem centrat més aviat en la comunicació ad extra, cap enfora, amb el món que ens envolta. Això és molt important i no ho podem deixar de banda. Ara bé, en aquests propers anys us convido a treballar la comunicació ad intra, cap endins, en el si de l’Església diocesana de Barcelona. Cal, doncs, que ens enriquim amb el coneixement mutu. Fem possible aquesta trobada entre les diverses realitats eclesials de la nostra estimada arxidiòcesi, així coneixerem millor el que fan els altres. Aquesta trobada farà possible la relació i, amb la relació, ens posarem nom i, a poc a poc, naixerà l’amistat. L’amistat ens enriquirà interiorment i farà possible la col·laboració i, amb la col·laboració entre nosaltres, l’Esperit Sant farà possible la comunió. Aquesta comunió farà que siguem atractius als ulls d’un món sovint marcat per la divisió i per la fractura.

Somio una Església diocesana en què l’empatia, la comprensió i la confiança mútua guiïn les relacions entre nosaltres, més enllà del grup, moviment, comunitat o parròquia a què pertanyem. Aquesta comunió és possible. La comunió la vol fer realitat l’Esperit Sant. Demanem-li i facilitem-li aquesta tasca, afavorint la cultura de la trobada i el coneixement mutu. No tinguem por a qui és diferent de nosaltres. La trobada i la comunió entre diverses realitats eclesials són sempre una font d’enriquiment i de creixement.

Per assolir aquesta fita, els bisbes, preveres i diaques tenim un rol particular, ja que hem rebut del Senyor la missió d’edificar la comunió. Si us plau, fem tots l’esforç de no catalogar les persones. Sé que no és fàcil, però amb l’ajuda de Déu tot és possible. No hem de permetre que les etiquetes i els prejudicis ens privin de conèixer l’altre. Tampoc hem de recórrer a la frase típica: «És bona persona, però m’han dit que és de tal grup…»

El nou Pla pastoral porta per títol «Sortim». Doncs avui us convido i em convido a sortir cap als germans i les germanes de les altres realitats eclesials. Fem l’esforç de sortir de nosaltres mateixos, de la nostra comoditat, de les nostres pors, per descobrir en l’altre la presència de Déu que em parla. Tant de bo la comunitat cristiana pugui ser testimoni d’una bona comunió en la diferència.

† Cardenal Joan Josep Omella
Arquebisbe de Barcelona

Escolta la glossa dominical en la veu del cardenal arquebisbe de Barcelona.