Per l’alfabetització mundial

L'analfabetisme suposa una condemna a la pobresa i l'exclusió

En el Dia Internacional de l’alfabetització 2018; que se celebra el 8 de setembre, el món torna els ulls cap als més de 750 milions de persones; -de les quals gairebé 500 milions són nenes i dones- a què l’analfabetisme pot condemnar la pobresa i l’exclusió.

Tot i que l’analfabetisme i, principalment, l’analfabetisme funcional; (persones que tenen coneixements bàsics de lectura, escriptura i càlcul però que no són capaços d’utilitzar aquests coneixements de forma eficient en les situacions de la vida quotidiana) són presents en tots els països del món; és a les nacions més pobres on aquestes mancances es manifesten amb més intensitat.

Per a Mans Unides “l’educació i, com a primer pas, l’alfabetització; és la principal eina per aconseguir que les persones puguin sortir de la pobresa i per impedir que aquesta es transmeti de generació en generació”; assegura María José Hernando, del departament d’estudis de Mans Unides. Perquè l’educació, a més de ser un garant per al desenvolupament de les persones; “afavoreix la creació de consciència crítica, és fonamental per accedir a millors oportunitats de treball i contribueix al desenvolupament dels països”; afirma Hernando.

El treball d’Educació per al Desenvolupament que porta a terme Mans Unides; posa l’accent en denunciar les estructures socials i culturals injustes; que un alt percentatge de la població accedeixi a l’educació en els seus diferents nivells i, amb ella; a la satisfacció plena de la majoria dels drets que, com a éssers humans, els emparen. Amb aquest objectiu, l’any 2017; Mans Unides va aprovar 199 projectes educatius per import de 10,2 milions d’euros; a Àfrica, Àsia i Amèrica.

Dona i analfabetisme

En el Dia Internacional de l’Alfabetització 2018, Mans Unides vol denunciar, també; que l’analfabetisme aprofundeix la bretxa de gènere i reclama l’accés a l’educació de les dones; en igualtat de condicions amb els homes. Al segle XXI, quan la tecnologia i els mitjans haurien d’afavorir l’accés als coneixements i a la informació per a tots; “és inacceptable que gairebé 500 milions de dones i nenes continuïn privades de l’accés al coneixement i, amb això, de les oportunitats que comporta l’educació”; lamenta Hernando.

Per aquest motiu, el component de gènere, que està present en tots els nostres projectes, és un requisit fonamental en els educatius. “Perquè la nostra experiència, i les dades constatades per diferents organitzacions i institucions; avalen que la inversió en l’educació de les nenes i la consegüent capacitació de les dones es tradueixen directament en una millor nutrició, salut i rendiment econòmic per a les seves famílies, les seves comunitats i, finalment, per als seus països”; explica María José Hernando.

“Una dona formada i educada tindrà les eines per canviar el curs de la seva vida; probablement es casarà més tard, tindrà fills en edat adulta, portarà als seus fills; i també les seves filles a l’escola i transmetrà els seus coneixements en la seva família i en la seva comunitat”; afirma Hernando.

Donem suport a l’alfabetització de dones al Senegal

Segons dades de la UNESCO; a l’Àfrica subsahariana hi ha prop de 203 milions de persones de més de 15 anys que no saben llegir ni escriure. A més, en aquesta regió del món; que alberga a la major part dels països més pobres del món; gairebé la meitat de les dones són analfabetes.

El Conveni té com a objectiu aconseguir el desenvolupament socioeconòmic de la població més vulnerable de la zona i, especialment, de les dones. A més, es busca enfortir el teixit social per millorar la participació en la governabilitat; en una regió caracteritzada per un baix nivell de desenvolupament econòmic i per notables mancances en l’exercici d’altres drets humans; especialment el dret a l’alimentació.

Per a Mans Unides i el seu soci local, l’Associació CPAS; l’alfabetització és indispensable per aconseguir l’educació per a tots i clau per erradicar la pobresa; assolir la igualtat de gènere i garantir el desenvolupament sostenible, la pau i la democràcia.

En el marc del conveni s’han format a 1.500 persones, un 90% dones; que han adquirit competències bàsiques de lectura; escriptura i càlcul, així com coneixements d’organització i gestió per al desenvolupament d’activitats que permetin millorar els seus ingressos. Aquesta alfabetització es fa en llengua local; el diola, ja que una gran majoria de la població rural no parla el francès, l’idioma oficial del Senegal.

T'ha interessat aquest contingut? Subscriu-te al nostre butlletí electrònic. Cada setmana, l'actualitat de l'Església diocesana al teu correu.

T'interessarà ...